Blockchain Ripple stawia na dekarbonizację

2 406

Nowa platforma blockchain XRP Ledger zamierza ograniczyć emisję dwutlenku węgla wykorzystując oprogramowanie Energy Web Zero.

Podczas gdy Google i Facebook zamierzają do 2030 roku stać się przedsiębiorstwami neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla, dużo mniejsze firmy wybierają inne rozwiązania. Tak też jest z Ripple – przedsiębiorstwem fintech, które umożliwia bankom, dostawcom płatności i giełdom aktywów cyfrowych wysyłanie pieniędzy za pomocą łańcucha bloków.

Dekarbonizacja w blockchainie Ripple

Ken Weber, dyrektor ds. wpływu społecznego w firmie Ripple, wyjaśnia, że blockchain koncentruje się obecnie na redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez dokonywanie zrównoważonych wyborów, kupowanie kompensacji emisji dwutlenku węgla oraz inwestowanie w technologie usuwania dwutlenku węgla.

Jedną z pierwszych inicjatyw, jakie podjęła firma, jest partnerstwo z Energy Web Foundation – organizacją non-profit wykorzystującą blockchain do przyspieszania niskoemisyjnych systemów energetycznych. W ten sposób powstało „Energy Web Zero” – narzędzie typu open source, którego zadaniem jest dekarbonizacja dowolnej sieci blockchain poprzez zakup „tokenizowanej” energii odnawialnej. Aplikacja ma pozwolić Ripple na zakup energii odnawialnej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Filipinach.

Sposób działania Energy Web Zero jest dość prosty. Oprogramowanie tworzy cyfrowe tożsamości dla rzeczywistych zasobów, takich jak wielkoskalowe instalacje wiatrowe i słoneczne na całym świecie. Po powiązaniu tych zasobów z tożsamością cyfrową dane są zakotwiczane w łańcuchu blokowym Energy Web, który zasila aplikację. Następnie na ich podstawie tworzone są cyfrowe certyfikaty atrybutów energetycznych, które reprezentują energię odnawialną.

Jesse Morris, dyrektor handlowy Energy Web Foundation, tłumaczy, że publiczna sieć blockchain zawsze będzie miała dowód przeprowadzonych transakcji. Jak tłumaczy, Energy Web jest architekturą typu open source, co oznacza, że ​​każdy może pobrać dane klienta i rozpocząć z nim interakcję lub wyszukać poszczególne transakcje. Co więcej, platforma pozwoli całemu ekosystemowi blockchain wykorzystać aplikację Energy Web Zero do dekarbonizacji.

Problemem tokenizacja i efektywność blockchain?

Tymczasem branżowi eksperci są zdania, że blockchain używany do osiągnięcia neutralności węglowej ma wiele sensu ze względu na przejrzystość nieodłącznie wpisaną w technologię. Jednocześnie zwracają uwagę, że chociaż koncepcja dekarbonizacji ma sens – i została już wdrożona przez wiele firm spoza przestrzeni blockchain – to tokenizacja certyfikatów atrybutów energii i umieszczenie ich w sieci blockchain może być wyzwaniem ze względu na niejasne przepisy i brak standardów branżowych.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze