Zobacz, kiedy cena bitcoina sięgnie 300 000 USD wg raportu GMI

5 735

Raport Global Macro Investor (GMI) przewiduje, że wycena bitcoina przekroczy obecną wartość 7-krotnie i to jeszcze przed końcem 2021 r.

Raoul Pal udostępnił wykres pewnego użytkownika Twittera, który pokazuje, że Bitcoin zbliża się do 300 000 USD do października 2021 r. Analiza opiera się o model Metcalfe Value GMI.

Czym jest wskaźnik Metcalfe’a?

Zgodnie z modelem GMI, Metcalfe Value reprezentuje punkt środkowy, który śledzi zachowanie Bitcoina podczas rynków byków i niedźwiedzi. W czasie poprzednich hoss, BTC zdołał wznieść się powyżej wartości wskaźnika. W czasie bess, BTC pozostawał blisko lub nurkował poniżej niego.

Wykres GMI pokazuje, że przy obecnej cenie około 34 000 USD, BTC jest bardzo niedowartościowany. Śledząc wartość Metcalfe, Bitcoin powinien znajdować się powyżej 100 000 USD.

Użytkownik det udostępnił również inny obraz z raportu sugerujący, że Bitcoin jest nadal na najwcześniejszym etapie krzywej adopcji, jako że gracze instytucjonalni dopiero zaczynają inwestować w wiodącą kryptowalutę. GMI uważa, że Bitcoin ostatecznie dogoni swoją wartość sugerowaną przez Metcalfe w wyniku rosnących wskaźników adopcji.

Założyciel i dyrektor generalny GMI Raoul Pal to bitcoinowy byk, który spodziewa się, że wiodąca kryptowaluta wzrośnie do 1 miliona dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat. Niedawno Pal ujawnił, że oprócz BTC i ETH posiada również 10 altcoinów, które stanowią 5% jego portfela kryptowalut.

„Ostatnia szansa, by kupić bitcoina tak tanio”

Timothy Peterson z Cane Island Alternative Advisors stwierdził, że „istnieje 90% szans, że Bitcoin nigdy więcej nie zamknie się poniżej 11 000 USD”.

Peterson podkreśla, że jego model, który po raz pierwszy opracował w 2017 roku, był do tej pory mniej więcej dokładny. Analityk uważa, że z powodzeniem przewidział ceny kryptowaluty na koniec roku w ciągu ostatnich dwóch lat. Na 2018 r. typował cenę 3500 USD – faktyczna cena 31 grudnia wynosiła 3782 USD. To różnica „zaledwie” 7%. Dokonał też projekcji na koniec 2019 r. na poziomie 7 000 USD. Cena BTC wyniosła wówczas 7 243 USD.

Aktualnie analityk szacuje, że bitcoin będzie wyceniony na 100 000 USD do stycznia 2024 r. i 1 mln USD do marca 2028 r.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze