Zmienność BTC spada do najniższego poziomu od początku bull runu

Zmienność bitcoina sięgnęła aktualnie do najniższych poziomów od listopada 2020 r.

Zmienność BTC najniżej od listopada 2020

Jako, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy cena kryptowaluty pogrążyła się w stagnacji, zmniejszył się również wymiar zmienności. Kiedy cena BTC osiągnęła rekordowe szczyty na początku hossy, zmienność rosła.

Gdy rynek osiągnął ATH w kwietniu, zmienność wydawała się odzyskiwać równowagę. Kiedy w maju cena spadała, wskaźnik stale rósł. Widać to wyraźnie na poniższym wykresie, gdy zmienność gwałtownie wzrosła podczas rajdu ceny w lutym:

zmienność bitcoina
Zmienność bitcoina | źródło: link

Dyskretny urok konsolidacji

Gdy coraz więcej osób kupuje i sprzedaje na rynku, zmienność wzrasta. Gdy liczba zleceń kupna/ sprzedaży osiąga lokalne szczyty, istnieje duże prawdopodobieństwo, że cena będzie zmieniać się bardzo dynamicznie.

Obecnie jednak cena utknęła w konsolidacji, a niewielki zakres jej ruchu znajduje odzwierciedlenie w niskiej zmienności.

Bitcoin odnotował ostatnio spadek liczby aktywnych adresów. Coraz więcej ludzi sprzedaje swoje monety. To oczywiście również przyczyniło się do stagnacji poziomu zmienności.

adresy bitcoin
liczba aktywnych adresów Bitcoin maleje w towarzystwie spadków ceny BTC; źródło: link

Na rynku odnotowano niewielkie ruchy i wydaje się, że kryptowaluta usilnie stara się utrzymać obecny kurs.

Czy cenę BTC czeka duży, dynamiczny ruch?

Jeżeli jakieś aktywo tkwi w zakresie konsolidacji przez dłuższy czas, prędzej czy później dochodzi w pewnym momencie do wybicia. Wydłużone okresy niskiej zmienności kończą się często okresami ekstremalnej zmienności.

bitcoin 34 000
BTC/ USD (interwał 5 min); źródło: link

W takich sytuacjach trudno przewidzieć kierunku wybicia. Znając sentyment kursu sprzed konsolidacji można domniemywać, że cena skieruje się w dół. Nic na rynku nie jest jednak pewne, dlatego też równie prawdopodobny zdaje się być także scenariusz wybicia w górę.

Jeśli tylko pozwalają na to warunki, zmienność może okazać się nader trafnym prognostykiem w zakresie kolejnych ruchów ceny. Okres niskiej zmienności oznacza, że ​​jakakolwiek znacząca kwota pieniędzy przychodząca lub opuszczająca rynek przesuwa cenę monety w obie strony, dając bykom i niedźwiedziom właściwie równe szanse.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze