Willy Woo o bitcoinie: Ludzie się boją, a to zazwyczaj okazja do zakupów

2 580

Znany i ceniony analityk Willy Woo twierdzi, ze o bessie nie ma mowy pomimo faktu, że wskaźniki on-chan sygnalizują „maksymalny strach”.

Podczas wypowiedzi w podcaście What Bitcoin Did Petera McCormacka z 30 stycznia, Woo zasygnalizował, że kluczowe wskaźniki, takie jak duża liczba posiadaczy długoterminowych (pięć miesięcy lub dłużej) i rosnące wskaźniki akumulacji sugerują, że rynek się wszedł na terytorium niedźwiedzi:

„Strukturalnie (on-chain) nie daje przekonania o tym, że mamy bessę. Nawet jeśli powiedziałbym, że jesteśmy u szczytu strachu. Bez wątpienia ludzie naprawdę się boją, co jest zazwyczaj […] okazją do zakupu.”

Dlaczego cena bitcoina nie spadnie do 20 000 USD?

Woo zauważył, że w krótkim okresie „nieczęsto dostaje się tego rodzaju cofnięcie bez odbicia” i że potencjalna kapitulacja do 20 000 USD nie wydaje się możliwa, ponieważ byłaby repliką krachu z 2018 r. na rynku niedźwiedzia w w ciągu zaledwie trzech miesięcy zamiast roku.

W listopadzie ubiegłego roku cena BTC spadła o około 44% z rekordowo wysokiego poziomu 69 000 USD. Woo informował, że głównym powodem tego spadku i sytuacji, która miała miejsce w ciągu ostatnich trzech miesięcy jest instytucjonalny handel kontraktami terminowymi.

Analityk zasugerował, że rosnący napływ mainstreamowych traderów i wychodzenie z rynków kontraktów terminowych BTC w ciągu ostatnich kilku lat znacząco zmieniły strukturę rynkową BTC:

„Wiesz, w latach 2019-2020, jeśli spojrzałeś on-chain na to, co robili inwestorzy okazywało się, że akumulowali, ale fakt ten nie znajdował żadnego odzwierciedlenia w cenie, ponieważ była ona tak naprawdę podyktowana przez traderów na giełdach kontraktów terminowych.”

Jako kluczowe powody przemawiające za utrzymaniem byczego sentymentu na rynku BTC, Woo zwrócił uwagę na dużą liczbę hodlerów długoterminowych, którzy nie sprzedawali od ponad pięciu miesięcy, traderów, którzy przestali sprzedawać na poziomie 40 000 USD, jak również stałe tempo akumulacji.

„Większość monet znajdowało się tam dłużej niż pięć miesięcy. Ludzie trzymali się przez pięć miesięcy, nie sprzedali ze strat;, sprzedadzą, gdy pojawi się zysk.”

Woo przypomniał również, że kluczowym wskaźnikiem dla rynków bessy jest zwykle to, że większość stanowią „nowicjusze”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze