Willy Woo: „Bitcoin rośnie szybciej niż Internet”

3 049

Trader i analityk kryptowalut Willy Woo podzielił się swoją opinią na temat obecnego etapu adopcji Bitcoina. Porównał liczbę użytkowników BTC do liczby użytkowników Internetu we wczesnych stadium jego istnienia.

„Bitcoin rośnie szybciej niż Internet”

Willy Woo uważa, że ​​w tej chwili całkowita liczba użytkowników Bitcoin jest w przybliżeniu taka sama, jak w sieci WWW ponad 20 lat temu – w 1997 r., kiedy Internet był na wczesnym etapie rozwoju.

Woo zadeklarował, że ​​adopcja Bitcoina rozwija się znacznie szybciej niż Internetu. Zgodnie z jego oczekiwaniami, w ciągu następnych czterech lat prawdopodobnie będzie aż miliard użytkowników sieci Bitcoin – czyli tyle, ile miał Internet w 2005 roku.

W jednym ze swoich poprzednich tweetów Woo stwierdził, że adopcja Bitcoin rośnie nie tylko szybciej niż liczba użytkowników Internetu, ale także szybciej niż rynek telefonów komórkowych i „wirtualnej bankowości” oferowanej przez firmy takie jak PayPal.

Rekordy bitcoinowych wielorybów

Agencja analityczna Santiment udostępniła dane mówiące o tym że po raz pierwszy w historii blockchain liczba wielorybów Bitcoin (tj. portfeli zawierających 1000 lub więcej monet) na krótko przekroczyła liczbę adresów, które posiadają od 10 do 1000 BTC).

Santiment tweetuje, że właściciele portfeli ze średniej półki czerpią zyski, więc posiadacze dużych portfeli mogą „coraz bardziej dyktować ceny”.

Saldo bitcoinów na giełdach osiągnęło 2,5-letnie minimum

Analizy udostępnione przez Glassnode pokazują, że użytkownicy wycofywali bitcoiny z portfeli giełdowych.

Dane prawdopodobnie odnoszą się zarówno do detalicznych, jak i instytucjonalnych posiadaczy BTC. Wykres pokazuje, że salda BTC na giełdach osiągnęły prawie 2,5-letnie minimum.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze