Wieloryby kupiły w tym tygodniu bitcoiny o wartości ok. 2 200 000 000 dolarów

Analityk on-chain William Clemente twierdzi, że wieloryby po raz kolejny dają nura w rynek bitcoina.

W swoim najnowszym biuletynie analityk zauważył, że ​​liczba nowych użytkowników w sieci Bitcoin (BTC) jest rekordowo wysoka.

„Najpierw spójrzmy na wykres przedstawiający wzrost netto użytkowników lub „podmiotów” dołączających do sieci Bitcoin. Przyrost nowych użytkowników osiąga teraz rekordowe poziomy. Każdego dnia, w sieci pojawia się ponad 50 000 nowych podmiotów.”

bitcoin
źródło: Glassnode

Clemente twierdzi, że bitcoinowe wieloryby ponownie gromadzą się wokół kryptowaluty wraz z inwestorami detalicznymi. Analityk mówi, że ten trend „w tym tygodniu tylko przyspieszał”, a wieloryby kupiły BTC o wartości około 2 200 000 000 USD.

„Handel detaliczny kupuje dużo od tygodni, ale w końcu osiągnęliśmy wzrost liczby wielorybów, na który czekaliśmy. W tym tygodniu na blockchain narodziło się 17 nowych wielorybów, podczas gdy w tym samym czasie ogólna liczba wielorybów wzrosła [sic] o 65 429 BTC”.

Clemente przyjrzał się również poziomom giełdowych wpływów i odpływów BTC. Podczas badania skorzystał ze wskaźnika Bollinger Bands – narzędzia badania zmienności, które generuje sygnały wyprzedania lub wykupienia. Okazało się, że po raz pierwszy od marca pojawił się w tym zakresie sygnał „kup”.

„Używając wstęg Bollingera, sygnał wygląda czasami, że [sic] monety są albo mocno przenoszone na giełdy, albo mocno ściągane z giełd. Teraz mamy pierwszy sygnał kupna od ponad 3 miesięcy, dając kolejną okazję na zobaczenie odwrócenia trendu w kierunku akumulacji”.

bitcoin 2
źródło: William Clemente

Wspierając inne, mocno zwyżkowe sygnały on-chain, Clemente zwraca uwagę na zachowanie podmiotów akumulujących bitcoin. Według jego analizy, jednostki kupujące BTC mają bardzo krótką historię sprzedaży, co wskazuje na to, że na horyzoncie może pojawić się „szok podażowy”.

„Podmioty, które mają bardzo krótką historię sprzedaży, nadal absorbują więcej monet od spekulantów, a wskaźnik płynnej podaży skacze. Siła ta wciąż rośnie w stosunku do ceny. Biorąc pod uwagę brak kapitulacji, moim skromnym zdaniem, jest to kwestia „kiedy”, a nie „czy” proces reakumulacji zostanie zakończony. Gdy to się zakończy, rynek dozna szoku podażowego”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze