Ten kluczowy wskaźnik ceny bitcoina pokazuje, że profesjonalni traderzy kupują każdy dołek

Dane dotyczące instrumentów pochodnych pokazują, że wieloryby nie przestają kupować bitcoina.

Bitcoin (BTC) nie utrzymał sie powyżej 42 000 USD i dla wielu jest to nieco niedźwiedzi znak. Co ciekawe, ruch w dół nastąpił wkrótce po tym, jak Saudi Aramco, największy eksporter ropy, zaprzeczył, jakoby chciał rozpocząć wydobycie bitcoina.

Topowi traderzy wykorzystali okazję do otwarcia zlewarowanych pozycji długich, co jest wyraźnym wskaźnikiem pro – wzrostowym. Co więcej, zwiększają oni wymiar pożyczek w USDT, co wskazuje, oczekują od rynku znacznie większych korzyści.

Według Glassnode, 24-procentowy, tygodniowy wzrost, który wyniósł bitcoina z 34 000 USD do najwyższego poziomu od 20 maja, był napędzany 30-procentowym wzrostem liczby „aktywnych podmiotów”. Ten wskaźnik mógł skłonić tych doświadczonych traderów do zwiększenia swoich pozycji pomimo słabych wyników cenowy.

Profesjonalni traderzy używają dźwigni, aby kupować poniżej 40 000 USD

btc
Stosunek pozycji długich do krótkich BTC na OKEx (powyżej) i cena BTC w Bistamp w USD (poniżej). Źródło: OKEx i TradingView

Warto zwrócić uwagę, jak czołowe transakcje OKEx zwiększyły udział longów z 0,68 w dniu 31 lipca do 1,16 dwa dni później. Stosunek 0,68 wskazuje, że długie pozycje wielorybów i profesjonalnych traderów były o 32% mniejsze niż ich pozycje krótkie, które skorzystały na spadku ceny.

Z drugiej strony, wskaźnik 1,16 faworyzował pozycje nastawione na wzrosty o 16% i odzwierciedlał wysoki poziom zaufania, nawet gdy cena bitcoina spadła poniżej 40 000 USD.

Nie ma jednak sposobu, aby dowiedzieć się, czy inwestorzy zamknęli pozycje krótkie, czy zwiększyli swoją ekspozycję na longi. Chociaż…

Rynki pożyczkowe zapewniają dodatkowe dane odnośnie sytuacji

Handel depozytami zabezpieczającymi pozwala inwestorom pożyczyć kryptowalutę, aby wykorzystać swoją pozycję handlową w celu zwiększenia wymiaru zysków. Przykładowo, można kupić kryptowaluty pożyczając Tether (USDT), zwiększając w ten sposób ekspozycję. Z drugiej strony pożyczanie komuś bitcoina może służyć jedynie do jego shortowania, obstawiając spadek ceny.

W przeciwieństwie do kontraktów terminowych, równowaga między pozycjami długimi i krótkimi nie zawsze jest wyrównana.

współczynnik pozyczek USDT/ BTC na OKEx; źródło: OKEx

Powyższy wykres pokazuje, że traderzy pożyczali ostatnio więcej tethera, ponieważ stosunek ten wzrósł z 2,00 30 lipca do 2,50. Dane są zwyżkowe w wartościach bezwzględnych, ponieważ wskaźnik faworyzuje pożyczki stablecoin 2,5 razy. Pokazuje to również odporność na niedawny spadek cen BTC.

Dane dotyczące instrumentów pochodnych nie pozostawiają wątpliwości, że topowi traderzy OKEx otworzyli kolejne pozycje długie mimo tego, że we wczesnych godzinach 1 sierpnia cena bitcoina skorygowała się od szczytu 42 600 USD o 9%.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze