Su Zhu: Na bitcoinie pojawił się bardzo rzadki sygnał kupna

12 325

Współzałożyciel i dyrektor generalny funduszu hedgingowego Three Arrows Capital twierdzi, że na wykresie bitcoina pojawił się właśnie bardzo rzadki sygnał zakupowy…

Blisko 500 000 obserwatorów Zhu na Twitterze dowiedziało się, że wskaźnik dormancy flow bitcoina właśnie osiągnął poziom, który był widziany tylko pięć razy w historii.

„Sygnał kupna na dormancy flow na $BTC, bardzo rzadki, tylko sześć razy w historii”.

bitcoin sygnał kupna
źródło: link

Czym jest i co mierzy dormancy flow?

Dormancy flow odnosi się do średniej liczby dni, przez które każda wydana moneta pozostawała w stanie uśpienia, zanim została przeniesiona na jakikolwiek inny adres. Wskaźnik można wykorzystać do określenia prawdopodobieństwa momentu wystąpienia rynkowych dołków i oceny, czy hossa utrzymuje się w stosunkowo normalnych warunkach.

O znaczeniu tego wskaźnika pisaliśmy już niespełna tydzień temu. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule pt. Bitcoin teraz i w przyszłości | Co mówią nam dane on-chain?:

Nie tylko dormancy flow

Innym wskaźnikiem sieci Bitcoin, który Zhu uważa za godny uwagi, jest niepłynna podaż, która odnosi się do BTC w portfelach o niewielkiej historii sprzedaży. Wzrost niepłynnej podaży sugeruje brak presji sprzedażowej na BTC i zwiększa szanse na wzrosty.

„Niepłynna podaż gwałtownie rośnie od lipca 2021 r., zgodnie z trendem akumulacji od stycznia 2019 r. do kwietnia 2021 r.”

szok podażowy bitcoin
źródło: link

Według Zhu, bitcoin znajduje się aktualnie w okresie akumulacji z ogólną, zwyżkową strukturą rynku:

„Bitcoin jest w stanie wieloletniej passy wyższych szczytów i wyższych dołków, przy czym 2021 jest stosunkowo spokojniejszym rokiem w kontekście bocznej akumulacji.

Kupowanie szczytów lub sprzedawanie w dołku może być w tym reżimie dość niebezpieczne, prowadząc do znacznej słabszej wydajności strategii kup + trzymaj.”

W chwili pisania tego tekstu cena bitcoina wynosiła 42 600 USD, co oznaczało niewielki, 0,8% wzrost w ciągu ostatnich 24 godzin przy jednoczesnym, blisko 11% spadku odnotowanym w zakresie minionych 14 dni. Cena bitcoina jest wciąż o prawie 40% niżej w porównaniu z rekordowym poziomem 69 000 USD, który król kryptowalut wyznaczył w listopadzie 2021 roku.

Z archiwum Bithub

Zobacz, w jakim tonie Su Zhu wypowiadał się po spadkach ceny BTC z 2021 r.:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze