Short na BTC? Teraz!? „To niezbyt mądre”!

6 439

Wielu obserwatorów rynku bitcoina zastanawia się, co dalej z kursem kryptowaluty. Trader, który miesiące wcześniej przewidywał, że BTC spadnie w 2020 r. do 3000 USD przypomina, że w perspektywie długoterminowej aktywo pozostaje w tendencji wzrostowej. Jego zdaniem, short na BTC to w obecnej chwili niezbyt dobre posunięcie.

@CryptoCapo_ udostępnił poniższy wykres i podkreślił, że bitcoin jest w dobrej kondycji:

„Obecnie testujemy kluczowy poziom jako wsparcie (zamiana w zakresie S / R). Było dobrze być niedźwiedzim przy 12 tys., ale nie teraz. Bycze i niedźwiedzie scenariusze wyjaśnione na wykresie. Rozgrywaj poziomy. ”

short na BTC
źródło: tutaj

Perspektywy długoterminowe bitcoina pozostają bycze

Cokolwiek stanie się z BTC w najbliższej przyszłości, analitycy są przekonani, że długoterminowe prognozy dotyczące dla BTC pozostają optymistyczne.

Raoul Pal, były szef działu sprzedaży funduszy hedgingowych Goldman Sachs i dyrektor generalny Real Vision, zauważył niedawno, że bitcoin będzie prawdopodobnie jedynym aktywem wartym posiadania w najbliższej przyszłości:

„W rzeczywistości tylko jedno aktywo zrównoważyło wzrost bilansu G4. Nie są to akcje, obligacje, towary, kredyty, metale szlachetne ani górnicy. Tylko jeden zasób osiągnął znacznie lepsze wyniki w prawie każdym horyzoncie czasowym: Tak, Bitcoin. Moje przekonania dotyczące bitcoinarosną każdego dnia. Jestem już nieodpowiedzialnie nastawiony na wzrosty. Teraz myślę, że posiadanie jakiegokolwiek innego zasobu może nie być nawet warte uwagi w ramach długoterminowej alokacji aktywów. To już jednak historia na inny dzień (wciąż się nad tym zastanawiam) ”.

Pal wierzy, że bieżąca sytuacja ekonomiczna i gospodarcza świata, doprowadzi do rekordowych ilości kapitału, która będą lokowane w bitcoin.

Inną osobą, która podziela tego rodzaju odczucia, jest Robert Kiyosaki, autor książki „Bogaty ojciec, biedny ojciec”. Niedawno skomentował:

„ZŁOTO wzrosło o 35% w 2020 r. S&P tylko 3%. Srebro nadal jest najlepsze, wciąż o 30% poniżej najwyższego w historii. Najlepsze, ponieważ jest ograniczone ilościowo, używane w przemyśle i nadal dostępne dla osób z napiętymi budżetami. Uśpionym gigantem jest Bitcoin. Podejrzewam, że wkrótce stanie się najszybszym ze wszystkich koni .”


Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze