Short na 100 milionów USD w bitcoinie | Show must go on?

Bitcoinowy wieloryb umieścił shorta na bitcoinie o wartości 100 milionów USD na ByBit. Czy duzi gracze będą sprzedawać właśnie teraz?

Płynność i dynamika rynku na oporze 16 000 USD

Chociaż dynamika Bitcoina pozostaje silna, istnieje wiele powodów, dla których poziom 16 000 USD jest atrakcyjnym obszarem dla sprzedających.

Przy 16 000 USD istnieje znaczna płynność, głównie z powodu dużego oporu. Ten poziom odnotował stosunkowo wysoki popyt ze strony kupujących, co poświadcza napływ stablecoinów. W związku z tym walka między kupującymi a sprzedającymi o 16 000 USD sprawia, że jest to obszar o wysokiej płynności, który jest bardzo atrakcyjny dla sprzedających.

100 milionów USD
bitcoinowy orderbook na giełdach futures; źródło: CL, Exocharts

„Wielorybie” take profit

15 listopada ktoś, trzeba przyznać – dość agresywnie – sprzedał przez ByBit bitcoiny o wartości 100 milionów USD. Jeszcze wczoraj przed południem, zlecenia sprzedaży rosły w przeciągu zaledwie kilku godzin do wartości blisko 3,5 miliona dolarów.

Wnioskując w oparciu o nagłe zlecenie sprzedaży o tak dużej skali, niejaki „CL” uznał, że może to skutkować dwoma scenariuszami.

Po pierwsze, sprzedawca mógł spowodować squeeze, co mogło z kolei przyczynić się do wzrostu ceny bitcoina. Po drugie, może nadal wywierać presję sprzedaży na BTC. CL skomentował to tak:

Tymczasem, w ciągu ostatniej doby, na innych giełdach deponowano ogromne ilości cyfrowej waluty. Według danych CryptoQuant, amerykańska giełda kryptowalut Gemini otrzymała depozyt w wysokości 9000 BTC.

100 milionów USD
wpływy BTC na giełdę Gemini; źródło: CryptoQuant

Czas zachować ostrożność?

Wieloryby zazwyczaj korzystają z giełd o restrykcyjnym compliance i surowych środkach regulacyjnych. Jednymi z nich są właśnie Gemini, ale także i Coinbase.

Biorąc pod uwagę duży depozyt BTC w Gemini, warty 143 miliony dolarów, niejaki „Blackbeard” ostrzegał, że czas zachować ostrożność.

Weekendowa zmienność rynku

Jak zauważył CL, obecna struktura rynku Bitcoina różni się od poprzedniego cyklu. Na przykład, kiedy BTC osiągał 16 000 USD w 2017 r., rynek był bardzo przegrzany ekstremalną zmiennością:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze