Rządy zaatakują Bitcoina | Nie bagatelizuj tego!

Koniec Bitcoina, którego znamy, jest bliżej niż nam się wydaje. Nadchodzi globalny kryzys finansowy, w wyniku którego król kryptowalut przestanie być zdecentralizowany…

Ten artykuł jest ostrzeżeniem, że Bitcoin może stać się obiektem korupcji i prawie na pewno zostanie objęty pełną kontrolą rządu w ciągu tej dekady. Wniosek, że Bitcoin może i będzie kontrolowany, opiera się na 3 głównych przesłankach.

  • Na wolnym rynku Bitcoin pokona wszystkie waluty rządowe. Bitcoin to niesamowita i korzystna forma pieniędzy, która pozostawiona na wolnym rynku stałaby się preferowanym globalnym aktywem pieniężnym.
  • Rząd nie jest twój. Został kupiony i jest już globalny. Stosunkowo niewielka grupa niezwykle zamożnych osób, które mają wspólne cechy powszechnie określane jako zaburzenie osobowości, wykorzystuje swoje Transnarodowe Korporacje do kierowania polityką rządów na całym świecie.
  • Skorumpowane rządy są zagrożone przez uczciwą politykę, uczciwe media i uczciwe pieniądze. Bitcoin zostanie scentralizowany, aby zapewnić kontrolę nad ludzkością przez globalny rząd.

Poniższy artykuł jest tłumaczeniem opracowania zatytułowanego: Governments Can and Will Attack Bitcoin autorstwa Davido Davido. Jakkolwiek stawia tezy, które przez niektórych mogą zostać uznane za co najmniej kontrowersyjne, warto się z nim zapoznać, aby móc wyrobić sobie własne zdanie.

Do tej serii zostaną dodane kolejne artykuły, w szczególności wspierające i opisujące kto, co, gdzie, dlaczego, kiedy i jak w kontekście globalnych wysiłków zmierzających do uzyskania całkowitej kontroli nad Bitcoinem. Obecna wersja Bitcoina opiera się na otwartych, uczciwych, egalitarnych i niezmiennych zasadach, które są sprzeczne z korupcją. Bitcoin będzie konwertowany i kontrolowany. Pod koniec lat 2020 dostępna publicznie będzie tylko wykastrowana i znacznie zdewaluowana wersja Bitcoina.

Czytelnicy mogą mieć nadzieję, że mylę się co do skorumpowanych ludzi kontrolujących rząd. Jednak nic w tym artykule nie zaskoczyłoby ojców – założycieli USA ani wielu przywódców, którzy nieustannie ostrzegali opinię publiczną przed przerażającymi zagrożeniami wynikającymi z kontroli rządu nad własnością prywatną.

https://medium.com/what-government-will-do-with-bitcoin/long-history-of-conspiracy-for-control-of-government-a7be133cf8d8

Globalny plan dla Bitcoina

Urzędnicy już wykorzystują kontrolę nad środkami masowego przekazu, aby manipulować publicznym postrzeganiem i zniechęcać społeczeństwo do korzystania z Bitcoina. Manipulacje na bitcoinowych rynkach finansowych będą coraz częściej wykorzystywane do zniechęcania społeczeństwa. Aby spowolnić adopcję Bitcoina, nałożone zostaną nowe, stale rosnące podatki i coraz bardziej zaostrzone przepisy.

Pomimo przerażającego szeregu ataków regulacyjnych i legislacyjnych, globalna adopcja Bitcoina będzie nadal rosła. W Bitcoin wbudowano silne mechanizmy obronne. Sieć została zaprojektowana tak, aby była zdecentralizowana, peer-to-peer, niezmienna i bez granic. Pomimo coraz częstszych kontroli legislacyjnych, bitcoin pozostanie publicznie preferowanym sposobem przechowywania wartości tak długo, jak rządy będą dewaluować waluty fiducjarne.

Ostatecznie ci, którzy kontrolują rządy, będą robić wszystko, aby przejąc kontrolę nad Bitcoinem. W połowie tej dekady nastąpi kolejny poważny kryzys finansowy. Stanie się on głównym uzasadnieniem wymagania od społeczeństwa korzystania z nowych cyfrowych walut Banku Centralnego. W celu wdrożenia obowiązkowych, rządowych walut cyfrowych, rządy będą zmuszone poważnie ograniczyć Bitcoin. Wiele z aktualnych przypadków użycia Bitcoina zostanie uznane za niezgodne z prawem.

Kiedy zagorzali bitcoinowcy będą nadal używać BTC jako swojej preferowanej waluty, rządy zamkną niechętne do współpracy giełdy i zaczną przejmować bitcoiny. Ostatecznie rządy przejmą też pule wydobywcze Bitcoin, przejmą kontrolę nad łańcuchem bloków, a tym samym kontrolę nad wszystkimi przyszłymi transakcjami w BTC.

Mój rząd nie mógłby lub nie chciałby… jest błędną przesłanką wielu bitcoinowców; – To nie jest twój rząd!

Ludzie, którzy twierdzą, że nic nie może powstrzymać Bitcoina lub deklarują, że Bitcoin nie może zostać zbanowany, nie doceniają wroga. Dzisiejsze rządy zostały skorumpowane tradycyjnymi środkami – przekupstwem, wymuszeniami, morderstwami i masowymi mordami. Rząd nie jest już „dla ludu”, ani nawet nie jest kontrolowany przez przedstawicieli ludu. Nasze rządy nie są nawet narodowe, z wyjątkiem wyglądu. Wasz rząd został już kupiony i jest globalny.

Globalny rząd jest kontrolowany przez małą grupę (oligarchię), niezwykle bogatych (plutokracja), zarządzanych przez korporacje transnarodowe (rządy korporacji), a ci, którzy go kontrolują, tworzą patokrację (kontrola społeczeństwa przez osoby z zaburzeniem osobowości).

Patokraci, którzy kierują globalnym rządem, nie poddadzą się presji opinii publicznej. Skorumpowanego nie można pozbawić władzy. Nie zostaną też usunięci w drodze procesów politycznych. Ci, którzy przejmą władzę za pomocą skorumpowanych środków, nie mogą zostać odsunięci od władzy. Rządząca, globalna patokracja ulegnie tylko wyższej władzy. Ludzie, którzy chcą wolności (lub uczciwych pieniędzy), muszą zdecydować się na podjęcie walki albo ucierpią z rąk skorumpowanych i umrą – wraz z korzystnymi systemami monetarnymi, takimi jak Bitcoin.

To są ostre słowa. Ta seria artykułów została przedstawiona, aby zachęcić do realizmu. Bitcoin będzie świetnie prosperował – przez ograniczony czas. Ale niepoparta niczym wiara w nietykalność Bitcoina jest ostatecznie niebezpieczna dla zdrowia i wolności finansowej. Rządząca patokracja w końcu będzie bronić swojego monopolu monetarnego. Jak pokazano poniżej, rząd może kontrolować obecną wersję Bitcoina. Obecna rzeczywistość uczciwego, niezmiennego systemu monetarnego Bitcoin zostanie z powodzeniem zaatakowana na wiele sposobów i ostatecznie będzie w pełni kontrolowana w ciągu tej dekady przez tych, którzy kontrolują rząd.

Wiele wektorów ataku

  • Światowy rząd może opodatkować Bitcoin, aby stał się nieopłacalny, regulować go jako aktywo niepożądane i wprowadzić go na czarny rynek.
  • Rząd może sprawić, że Bitcoin stanie się nie do zaakceptowania przez większość społeczeństwa poprzez skoordynowane ataki medialne. Chociaż manipulacje medialne nie doprowadziłyby do upadku Bitcoina, dobrze skoordynowany globalny atak medialny może zniszczyć wiele z atrakcyjności i rentowności BTC.
  • Światowy rząd może wejść na rynek BTC z walutami fiducjarnymi, aby manipulować ceną, dopóki opinia publiczna nie zacznie obawiać się ekstremalnej zmienności ceny. Manipulacje cenowe będą prawdopodobnie największe podczas nadchodzącego, światowego kryzysu finansowego. Ekstremalne straty w kryptowalutach spowodowane wcześniej zaplanowanym kryzysem płynności w połączeniu z ostrą manipulacją cenami będą wspierać ataki medialne, które skutkować będą surowymi regulacjami rządowymi.
  • Rząd może przejąć wszystkie bitcoiny znalezione online. Surowe regulacje rządowe dotyczące kryptowaluty spowodują wzrost rynku nielegalnych transakcji. Ostatecznie rząd zamknie giełdy, przejmie zaparkowane na nich bitcoiny, przejmie klucze prywatne, które zostały utworzone online i użyje tych kluczy, aby przejąć bitcoiny z portfeli online.
  • Co najważniejsze, rząd będzie sukcesywnie przejmował kontrolę nad hash rate Bitcoina, dopóki nie będzie kontrolował weryfikacji transakcji.

Każde z tych działań jest łatwe do wykonania przez rząd. Wczesne działania rządu nie będą koncentrować się jednak na kontrolowaniu całej sieci. Spowolnią one adopcję i zniszczą znaczną część użyteczności i znaczną część wartości bitcoina.

1.Rząd może zniechęcać do przyjmowania bitcoinów za pomocą podatków, regulacji i ustawodawstwa

Opodatkowanie rządowe, regulacje i przepisy dotyczące Bitcoin są standardowymi narzędziami kontroli finansowej.

Opodatkowanie w celu kontrolowania Bitcoina

Kiedy rządy chcą coś kontrolować, zwracają się do podatków, regulacji i ustawodawstwa. Rząd może opodatkować, regulować i stanowić prawo względem rynku Bitcoina, dopóki nie zniszczy jego użyteczności i wartości jako konkurencyjnego systemu monetarnego. Globalny rząd może to zrobić globalnie. Bitcoinowcy często nie zdają sobie sprawy, że w tej dekadzie opodatkowanie staje się globalne.

„Sekretarz skarbu Janet Yellen zaproponowała, aby rządy na całym świecie wymagały zapłaty co najmniej jednolitego „globalnego minimalnego podatku od osób prawnych”. Motywacją do nacisku Yellen na globalny, minimalny podatek od osób prawnych jest obawa, że ​​proponowana przez administrację Bidena podwyżka amerykańskiego podatku od osób prawnych spowoduje, że niektóre amerykańskie korporacje będą uciekać z USA do krajów o niższych podatkach od osób prawnych. … Propozycja Yellen w zakresie globalnego podatku od osób prawnych bez wątpienia będzie popierana przez rządy wielu krajów Unii Europejskiej (UE), a także globalistycznych biurokratów z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przez lata te rządy i ich żądni władzy sojusznicy z OECD dążyli do stworzenia globalnego kartelu podatkowego”. – Ron Paul „Globalne podatki — globalna stagnacja” – 12 kwietnia 2021 r.

Światowe Forum Ekonomiczne bada, jak opodatkować kryptowaluty. Z tego powodu w dniu 6 kwietnia 2021 r. odbyło się Forum WEF „Taxing Digital Value”. „Handel cyfrowy rozkwitł podczas pandemii, nawet gdy rządy uchwaliły ponad 100 nowych podatków cyfrowych”.

Regulacje narzędziem do przejęcia kontroli nad Bitcoinem

Bitcoin stoi w obliczu coraz większych regulacji.

„Grupa robocza prezydenta Trumpa ds. rynków finansowych opublikowała raport, w którym stwierdzono, że stablecoiny powinny spełniać te same standardy regulacyjne, co inne aspekty systemu finansowego. „Mogą stać się systemowo ważne z dnia na dzień” – powiedział Powell. „Nie zaczynamy obejmować swoim ramieniem potencjalnych zagrożeń i sposobów zarządzania nimi. Społeczeństwo będzie tego oczekiwać i ma do tego pełne prawo. To jest coś, nad czym pracowaliśmy z naszymi kolegami na całym świecie”.

Amerykańska Izba Reprezentantów uchwaliła HR 1602 zatytułowany „Eliminate Barriers to Innovation Act of 2021”, który ustanowił grupę roboczą ds. aktywów cyfrowych w celu zapewnienia współpracy między organami regulacyjnymi a sektorem prywatnym w celu wspierania innowacji”.

Legislacja kluczem do kontroli nad Bitcoinem

Rządy ogłoszą, że niektóre sposoby wykorzystania bitcoinów są niezgodne z prawem.

rozporządzenie wykonawcze prezydenta Roosevelta
rozporządzenie wykonawcze prezydenta Roosevelta

Ponieważ światowy rząd potwierdza, że ​​​​podatki i regulacje są niewystarczające, aby powstrzymać wzrost bitcoinów, rząd zabroni jego kluczowych zastosowań.

Kiedy prezydent USA Franklin D. Roosevelt obawiał się, że fizyczne złoto może zastąpić dolara amerykańskiego, zakazał złota. Fed wyjaśnił: „Osoby prywatne i firmy wolą trzymać złoto bardziej niż depozyty bankowe lub papierową walutę”. Jednym aktem FDR zmusił Amerykanów do zwrotu swoich oszczędności w złocie. Wydając zarządzenie wykonawcze, uczynił posiadanie złota nielegalnym dla wszystkich Amerykanów i obłożył je kaą do 10 lat więzienia.

Ustawodawstwo może być wykorzystane do spowolnienia adopcji BTC, ale nawet wysokie opodatkowanie, regulacje i rosnąca liczba przepisów nie zniszczy Bitcoina.

„Celem Bitcoina jest zneutralizowanie rządowej kontroli pieniędzy, która obejmuje przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i podatki”napisał Joe Kelly w swoim artykule „Jak zabić Bitcoina (część 1): Czy Bitcoin jest „kodem nie do powstrzymania”?” (8 lipca 2020 r.)

Tak więc rosnące regulacje podatkowe i ustawodawstwo będą zaledwie początkiem wysiłków rządu na rzecz przejęcia kontroli nad Bitcoinem.

2. Rząd może manipulować mediami, aby kontrolować narrację Bitcoin na całym świecie

Kiedy opodatkowanie i ustawodawstwo okażą się niewystarczające, rząd zwiększy swoje próby wykorzystania środków masowego przekazu, aby zniechęcić publiczną akceptację odnośnie Bitcoina. Globalne potęgi mogą sprawić, że bitcoin stanie się niepożądany dla ogromnej większości społeczeństwa, po prostu ustanawiając narrację medialną dotyczącą bitcoina. Poprzez manipulacje w środkach masowego przekazu, cena bitcoina może być zmieniana w sposób nieregularny, dopóki opinia publiczna nie zostanie tak zastraszona przez zmienność, że wróci z powrotem do „bezpiecznej” waluty rządowej.

Nagłe pojawienie się poufnych historii z „wiarygodnych źródeł” opisujących wcześniej nieujawnione problemy z bitcoinami gwałtownie przesunęłoby cenę. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie, zorganizowany atak medialny opisujący, w jaki sposób odkryto nową podatność na hakowanie, opracowano lepszą technologię lub jak wkrótce zostanie zakazany bitcoin itp., spowodowałby poważne wahania cen. Samo ogłoszenie, że zaplanowano spotkanie w Kongresie, aby omówić, jak zakazać bitcoina, gwałtownie przesunęłoby cenę bitcoina.

Rząd ma długą historię wykorzystywania manipulacji medialnych w celu przekonania swoich obywateli o wielkim kłamstwie, takim jak potrzeba pójścia na wojnę: 1931 – kiedy Japończycy potrzebowali pretekstu do inwazji na Chiny, sfabrykowali coś, co jest znane jako Mukden Incident, zniszczenie linii kolejowej w Mandżurii; 1939 – Niemcy potrzebowali pretekstu do inwazji na Polskę, więc sfabrykowali tak zwany incydent gliwicki, przebierając niemieckich żołnierzy w polskie mundury, aby wyglądało na to, że Polacy byli agresorami; 1964 – Stany Zjednoczone potrzebowały pretekstu do rozpoczęcia wojny w Wietnamie, sfabrykowały atak na jeden ze swoich okrętów (USS Maddox) u wybrzeży Wietnamu Północnego; 1991 – kiedy USA chciały iść na wojnę w Zatoce, rozeszły się pogłoski, że żołnierze iraccy zabierali kuwejckie dzieci z inkubatorów w szpitalach i kładli je na zimnej podłodze, aby mogli odesłać inkubatory z powrotem do Iraku; 2001 – kiedy siły, które potrzebowały pretekstu do inwazji na Afganistan, zniszczyły Twin Towers i Budynek 7 WTC i obwiniły o to islamistycznych terrorystów.

Bieżące wydarzenia pokazują, że światowe media podlegają skoordynowanej manipulacji. Globalne media mogą być wykorzystane do przekonania opinii publicznej o zdumiewającej nierzeczywistości – na przykład, że jesteśmy w bezpośrednim niebezpieczeństwie i dlatego musimy zrezygnować z naszej pracy, naszej mobilności i naszej wolności zrzeszania się w grupach.

Manipulacja mediami jest standardowym narzędziem kontroli rządu. Jest narzędziem wystarczająco potężnym, aby całkowicie zmienić strukturę społeczeństwa. Równie dobrze może zostać wykorzystane do zniszczenia publicznej akceptacji bitcoina.

3. Rząd może manipulować ceną Bitcoina na rynkach finansowych

Rządowa manipulacja ceną bitcoina może być również wykorzystywana do podbijania ceny, a następnie sprowadzania jej w dół – dopóki opinia publiczna nie zostanie tak zastraszona zmiennością BTC, że ​​będzie szukała „bezpieczeństwa” w walucie rządowej.

zmienność bitcoina

Agencje rządu USA mają doświadczenie w manipulowaniu wszystkimi klasami aktywów, w tym aktywami, które mają znacznie większą kapitalizację rynkową niż bitcoin. Waluty, a także kraje, które je drukują, są manipulowane przez USA, ich wojsko i pożyczki MFW, patrz „Currency and Coercion” Jonathona Kirshnera.

Rynek obligacji w USA jest manipulowany – przeczytaj artykuł „Jak Fed przejął kontrolę nad gospodarką”. Amerykańskie rynki akcji są bezpośrednio manipulowane przez Grupę Roboczą ds. Rynków Finansowych – znaną również jako „Plunge Protection Team”.

Rynek nieruchomości w USA jest manipulowany w drodze kontroli stóp procentowych Banku Rezerwy Federalnej – http://www.newworldparty.org/2011/04/housing-most-manipulated-market-in.html

Cena złota jest manipulowana przez banki – https://www.gata.org/. W porównaniu z tymi ogromnymi klasami aktywów manipulacja znacznie mniejszym rynkiem bitcoin byłaby dziecinnie prosta. Tworzenie kontraktów futures na bitcoin i ETF zapewniają duże, dodatkowe możliwości rządowej manipulacji ceną i użytecznością bitcoina.

4. Rząd może zamknąć giełdy i przejąć wszystkie Bitcoiny znalezione online – nawet z prywatnych portfeli

Rządy mają większą zdolność do przejmowania BTC, niż większość bitcoinowców zdaje sobie sprawę. Rządy mogą przejmować wszystkie bitcoiny na regulowanych giełdach i mogą przejmować bitcoiny z prywatnych portfeli, które są online. Ponieważ BTC coraz bardziej zagraża rządowemu monopolowi na pieniądze, rząd będzie działał.

Pomimo wysiłków globalnego rządu, aby kontrolować Bitcoin, rosnąca deprecjacja pieniędzy rządu może sprawić, że Bitcoin będzie wystarczająco pożądany, aby zagrozić walutom państwowym. Rząd zamknie scentralizowane giełdy, aby zachować monopol na pieniądze. Nawet przy uczciwym powiadomieniu o zbliżającej się zmianie statusu prawnego Bitcoina, po uznaniu BTC za niezgodne z prawem na giełdach pozostaną dziesiątki miliardów dolarów. Rząd przejąłby bitcoin pozostawiony na giełdach. Skonfiskowany bitcoin zapewniłby wówczas rządowi znacznie zwiększoną dźwignię do manipulowania czarnym rynkiem.

Globalne rządy mogą również przejąć bitcoin od swoich obywateli. Agencje wywiadu rządowego mogą przesyłać „Aktualizacje bezpieczeństwa” na całym świecie do portfeli online, które rejestrują dla rządu wszystkie frazy odzyskiwania i klucze wprowadzone przez posiadaczy bitcoinów.

Centrum danych NSA w Utah; źródło: link

„NSA dysponuje super komputerami, które w każdej sekundzie każdego dnia przeszukują każdy skrawek danych na Ziemi. Komputery te to w zasadzie superkomputery wielkości odtwarzacza DVD, ułożone w stosy na wysokości 12 stóp, w rzędach jak gigantyczna biblioteka w ogromnym magazynie. To 1 000 000 stóp kwadratowych tych bibliotek/magazynów komputerów. Kompleks jest tak duży, że potrzebne są duże pojazdy, aby przejeżdżać przez magazyny w celu przeprowadzenia konserwacji […].” – Bill Bray,były pracownik Centralnej Agencji Wywiadowczej USA.

Bray opisuje dalej, jak głęboko rząd USA „siedzi” już w naszych urządzeniach:

„Użyj trzech różnych aplikacji do czyszczenia systemu na komputerze z wyłączonym Wi-Fi, w tym czyszczenia plików rejestru. Włącz Wi-Fi i po prostu przejdź do strony głównej Yahoo. Twój komputer zatrzyma się na kilka minut. Wyłącz Wi-Fi, zamknij przeglądarkę. Uruchom ponownie programy czyszczące. Będziesz mieć dwa tysiące programów śledzących i około 350 MB DANYCH zrzuconych na twój dysk twardy i system operacyjny.”

„Jeśli wyłączysz handshake, ciasteczka, nie możesz połączyć się z żadnym widokiem. Pomysł, że 350 MB, w postaci dwóch tysięcy plików bezpieczeństwa, które „śledzą” twoje ruchy, jest zwykłym komputerem, jest dość absurdalny. Na twoim telefonie komórkowym jest tak samo, wyczyść go, podłącz i ponownie uruchom cleaner, pół gigabajta oprogramowania śledzącego zostanie zrzucone na twoją komórkę; tym razem śledzi każde wypowiedziane słowo.”

Poniżej znajduje się fragment dyskusji na Reddicie, w której wysunięto hipotezę o możliwym scenariuszu, według którego rząd mógłby przejąć bitcoin.

„Oprogramowanie dystrybuowane w ostatnich aktualizacjach zabezpieczeń przesłanych na twoje urządzenie zostało opracowane przez NSA”

„Jako korporacje z siedzibą w Stanach Zjednoczonych kazano nam przestrzegać Dyrektywy Wykonawczej nr 6820, która została dziś publicznie udostępniona przez Biały Dom. Oprogramowanie dystrybuowane w ostatnich aktualizacjach zabezpieczeń przesłanych na Twoje urządzenie zostało opracowane przez NSA i otrzymaliśmy polecenie dalszego rozpowszechniania go jako krytycznej aktualizacji zabezpieczeń na każdym urządzeniu, do którego nasze procedury aktualizacji miały dostęp na całym świecie. Oprogramowanie NSA było w formie binarnej, więc nie znaliśmy z góry celu ani możliwości tego oprogramowania”.

Komunikat Skarbu Państwa USA, 31 lipca 20??

„Ostatnie aktualizacje systemu operacyjnego dla serwerów komputerowych, komputerów stacjonarnych i telefonów komórkowych mają oprogramowanie, które skanuje pliki, przechwytuje naciśnięcia klawiszy i wykonuje inne działania tak, że wszelkie znalezione seedy kryptowalut i klucze prywatne zostały użyte do przeniesienia tych środków, tak że są one teraz w rękach Skarbu USA. Możesz użyć poniższego formularza, aby przesłać roszczenie dotyczące wartości tych monet, które zweryfikujemy, a następnie przekażemy Twoje roszczenie rządowi Twojego kraju w celu rozpatrzenia. Jeśli taka jest ich polityka, zwrócą Ci pieniądze (na nasz koszt) w walucie Twojego kraju, po kursie wymiany $XXXXX USD za bitcoina – kursie, po którym handlowano bitcoinami, gdy doszło do zajęcia aktywów kryptowalutowych”.

„Podpisano: Microsoft (Windows); Google (Android, system operacyjny Chrome); Apple (iOS, Mac OS X);”

5. Rząd przejmie całkowitą kontrolę nad pulami wydobywczymi BTC

Rządy mogą przejąc sieć górników Bitcoin (komputery, które weryfikują transakcje bitcoin). Aby kontrolować cały blockchain, rząd musi kontrolować nieco ponad połowę mocy obliczeniowej komputerów wydobywających bitcoiny. Kontrolowanie ponad połowy puli kopania bitcoinów jest znane jako atak 51%. Taki atak ze strony rządu może zostać dokonany nagle i może zostać przeprowadzony w celu odebrania pozostałym górnikom wystarczających szans na rozpoznanie ataku i zareagowanie na niego. Atak 51% ze strony rządu mógłby być jednak jeszcze skuteczniejszy, gdyby został ogłoszony z wyprzedzeniem, a nawet zareklamowany.

„Podstawową ideą jest to, że otwarte ogłoszenie planu ataku, przed jego faktycznym wykonaniem, jest kluczowym, znaczącym krokiem. Jeśli wprowadzisz do ekosystemu informacje, które pokazują, że Bitcoin jest na trajektorii w kierunku dysfunkcji, np. 6–12 miesięcy ze względu na kierunek działań, które zamierzasz podjąć, ludzie muszą teraz ocenić te informacje i podjąć odpowiednie działania w celu ochrony swoich interesów na długo przed pojawieniem się samego ataku”. – Joe Kelly w How To Kill Bitcoin (część 3), 29 maja 2021.

Wielu komentatorów uważa, że ​​rządy będą próbowały wyeliminować Bitcoin, aby zachować monopol monetarny rządu. (Ray Dalio, Ron Paul, Michael Burry, Steve Forbes, EB Tucker). Koszt zakupu i instalacji wystarczającej liczby nowych komputerów, aby dopasować się do połowy szybkości mieszania sieci wydobywczej Bitcoin (kwiecień 2021) szacuje się na blisko 10 miliardów USD.

Nawet jeśli koszt pozyskania wystarczającej liczby koparek BTC do kontrolowania łańcucha bloków był o rząd wielkości wyższy (tj. bliżej stu miliardów dolarów niż dziesięciu miliardów), 100 miliardów dolarów nie stanowi dla rządu większego wyzwania.

Jednak wraz z dodawaniem większej liczby komputerów, trudność wypełniania bloków transakcji automatycznie dostosowuje się w górę. Bitcoin jest zaprogramowany tak aby każdy górnik musiał ciężej pracować, aby zweryfikować blok transakcji. Dlatego dodanie mocy obliczeniowej w ataku brute force może wymagać znacznie większej mocy obliczeniowej komputera niż 51% mocy obliczeniowej sieci, która istniała w momencie rozpoczęcia ataku.

Innym czynnikiem wpływającym na zdolność atakującego do przytłoczenia sieci wydobywczej Bitcoin jest to, że na rynku już brakuje układów ASIC. Zaprogramowane dostosowanie trudności kodu Bitcoin i brak ASIC oznaczają, że atak brute force 51% wymagałby prawdopodobnie przygotowań liczonych w miesiącach lub latach.

Asymetryczne ataki 51% są szybsze i tańsze

Rządowy atak na Bitcoin byłby podobny do wojny. Żołnierze na wojnie nie powinni oczekiwać, że ich przeciwnik będzie „walczyć uczciwie”. Atak na Bitcoin będzie asymetrycznym atakiem o pełnym spektrum, wykorzystującym przytłaczającą siłę, przy użyciu technik dziel i rządź oraz stosując podejście „kija i marchewki” polegające na przekupstwie i wymuszeniach. Rząd ulokowałby swoich ludzi w istniejących pulach wydobywczych, a następnie zwróciłby jednostki miningowe kontrolowane przez jego „agentów” przeciwko samej sieci Bitcoin.

Skoordynowany atak ze strony dużego państwa i jego sojuszników mógłby również próbować obezwładnić niechętne do współpracy pule wydobywcze (przerwanie łączy komunikacyjnych, podnoszenie kosztów źródeł zasilania, niszczenie systemów chłodzenia, przymusowe usuwanie podstawowych operatorów itp.).

„Obecny szacunek …. ile kosztowałoby zamknięcie sieci bitcoin, …porzucony bitcoin [wartość bitcoina, który w przeciwnym razie mógłby zostać wydobyty], … – gdyby na przykład Chiny zdecydowały się po prostu rozpocząć wydobywanie pustych bloków i … uwalniać puste bloki do systemu, nieustannie prezentując je węzłom, które odmówiłyby ich zaakceptowania, ale [nie byłyby] w stanie zapobiec postępowi przetwarzania, – całkowity koszt tego wynosi około siedmiu miliardów dolarów rocznie”. – Mike Green w The Best Bitcoin Debate Ever Recorded.

Największe narody świata nie funkcjonują już praktycznie jako odrębne kraje. Świat stał się gigantycznym przedsięwzięciem biznesowym o wartości 100 bilionów dolarów rocznie. Prawie cały globalny produkt krajowy to wspólne przedsięwzięcie USA, Europy i Azji. Narody świata będą walczyć z Bitcoinem jako ich wspólnym wrogiem. Uczciwy system monetarny Bitcoin ma nieuczciwą przewagę nad każdą z nieustannie rosnących walut rządowych.

Podsumowanie: Bitcoin ma wiele luk

Władza rządowa jest realnym i zbliżającym się zagrożeniem dla Bitcoina. Twierdzenie o nietykalności sieci Bitcoin jest nierealne. Każdy system monetarny, który znacznie przewyższa istniejący monopol rządu na pieniądz, powinien spodziewać się ataku. Kiedy tak się stanie, obecna sieć Bitcoin przegra. Hodlerzy BTC ucierpią.

„Nikt nigdy nie obronił niczego skutecznie, liczy się tylko atak, atak i jeszcze większy atak” – George S. Patton, generał armii amerykańskiej podczas II wojny światowej

Globalne rządy mają moc, aby zniszczyć większość publicznego pożądania bitcoina poprzez manipulacje medialne, a także mogą zniszczyć znaczną część wartości bitcoina i jego monetarną użyteczność poprzez manipulację cenami rynkowymi. Rząd ma prawo znacznie ograniczyć użyteczność i atrakcyjność BTC poprzez opodatkowanie i regulacje, może również wprowadzić kryptowalutę na czarny rynek.

Ponadto rząd może skonfiskować bitcoiny ze scentralizowanych giełd i przejąć bitcoiny z portfeli internetowych za pośrednictwem backdoorów programowych i sprzętowych. Ostatecznie rządy mają możliwość przejęcia kontroli nad łańcuchem bloków Bitcoina poprzez bezpośrednie lub asymetryczne ataki na sieć miningową.

Idea Bitcoina pozostanie wiecznie żywa

Kiedy łańcuch bloków bitcoin jest uszkodzony, nie wszystko jest stracone, przynajmniej nie na stałe. Jak przypomina Dan Held:

„Nie możesz zabić idei. Bitcoin wykracza poza kod, to sposób myślenia. … Idee są kuloodporne.” Dan Held, w „Can Governments Kill Bitcoin” (19 listopada 2020 r.)

Obecna wersja Bitcoina zostanie zatrzymana, ale zasady Bitcoina to idea, która nie umrze. Pomimo nadchodzącego przejęcia kontroli nad kryptowalutą i towarzyszącego jej zniszczenia ludzkiej wolności, budząca podziw idea o uczciwych pieniądzach, wraz z fundamentalnym ludzkim impulsem do sprawiedliwości – wzrośnie. Idea zdecentralizowanej, niewymagającej pozwolenia, niezmiennej, twardej waluty (której podaż jest niemożliwa do zwiększenia) jest z nami tu i teraz.

Wierzyć, że wszyscy ludzie na świecie, którzy przyjęli bitcoin, aby zapewnić mu finansową wolność i suwerenność, zaakceptowaliby nagle ostateczne naruszenie tej wolności, nie jest racjonalne. … Rząd może marginalnie ograniczyć dostęp, a nawet zabronić posiadania, ale nie może sprawić, że coś wartościowego, którego domaga się szeroka i zróżnicowana grupa ludzi, zniknie w magiczny sposób” – Parker Lewis w „Bitcoin Cannot Be Banned” (8 listopada 2019 r.)

To przyjemna myśl. Niestety, rząd już często demonstrował, że wolności publiczne muszą być podporządkowane jego dyktatowi. Bitcoin to idea, której czas już się rozpoczął, ale podjęcie walki bedzie konieczne.

źródło tłumaczenia: Davido Davido: Governments Can and Will Attack Bitcoin

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze