Pantera Capital | Czy warto jeszcze wchodzić w altcoiny?

4 820

Analitycy twierdzą, że rosnąca dominacja Bitcoina i Ethereum na rynku kryptowalut jest sygnałem, że obecna hossa jest drastycznie inna niż poprzednia. Czy wszystkie spekulacyjne altcoiny upadną?

Nowe dane od Pantera Capital, firmy inwestycyjnej i funduszu hedgingowego, sugerują, że obecne price action Bitcoina (BTC) jest ściśle zgodne z trajektorią modelu giełdowego. Analitycy firmy uważają, że do 1 sierpnia tego roku BTC osiągnie wycenę na poziomie 115 212 USD.

Paraboliczny wzrost bitcoina mógł spowodować, że cena nieco wyprzedziła projekcję modelu, a 28-procentowa korekta w ostatnim tygodniu wywołała podłamanie rynkowych nastrojów. Tak czy inaczej, ostre korekty i krótkie okresy konsolidacji są dla hossy jak najbardziej charakterystyczne.

bitcoin halving stock to flow
źródło: Pantera Capital

Model koncentruje się na wpływie cenowym halvingu Bitcoina, który co 4 lata zmniejsza ilość bitcoinów wydobywanych w każdym bloku o połowę.

Zgodnie z modelem, wpływ spadku podaży bitcoinów pojawia się mniej więcej 6 miesięcy po każdym halvingu. 11 maja 2020 r., w chwili zmniejszenia nagrody górniczej o połowę, cena wyniosła około 8000 USD, a 6 miesięcy później BTC znajdował się już powyżej 15000 USD i był bliski wejścia w paraboliczny rajd do nowych, rekordowych poziomów.

cena bitcoina po halvingach
cena bitcoina po halvingach; źródło: Halving Tracker

Powyższy wykres pokazuje postęp ceny bitcoina w dniach po każdym halvingu. Podobny wzorzec rozwinął się w ciągu ostatnich dwóch halvingów, tylko w różnym czasie. Obecne zachowanie BTC wydaje się mieścić między cyklami rynku 2012 r. a 2016 r. Może to potencjalnie doprowadzić cenę kryptowaluty między 300 000 a 400 000 USD około 450 dni po ostatnim halvingu lub około 4 sierpnia.

Sygnały dojrzewania rynku

Kolejna znacząca różnica między tym wzrostami z 2017 r. a obecną sytuacją ma związek z ogólną strukturą rynku. Większość wartości obecnego rynku jest konsolidowana w bitcoinie i ethereum, ponieważ inwestorzy instytucjonalni wybierali do tej pory najbardziej ugruntowane sieci, rozważając uzyskanie ekspozycji na sektor kryptowalut.

W odpowiedzi na tweeta dotyczącego raportu Pantery, Andy Yee – dyrektor ds. polityki publicznej ds. wiz w Chinach, zwrócił uwagę na rozwój sytuacji w następujących słowach:

„Ten rajd jest inny. Według Pantera Capital, mamy masowe przejście od wysoce spekulacyjnych, niedziałających tokenów z 2017 roku do #Bitcoin i #Ethereum.”

koncentracja środków na rynku kryptowalut
koncentracja środków na rynku kryptowalut; źródło: Pantera Capital

Jak pokazano na powyższym wykresie, bitcoin i ether mają 86% wartości w ramach alokacji aktywów w portfelach inwestorów. Pozostałe 5000 projektów ma 14%. Podczas gdy BTC osiągał szczyt pod koniec 2017 r., dwie najlepsze monety miały łącznie 52% wartości, co wskazuje, że BTC i ETH skonsolidowały swój udział w rynku w ciągu ostatnich trzech lat.

Możliwe przyczyny takiej zmiany obejmują pieniądze instytucjonalne koncentrujące się na bitcoinie jako punkcie wejścia na rynek kryptowalut ze względu na jego bezpieczeństwo sieciowe i rozległą infrastrukturę wydobywczą, a także rozwijający się sektor zdecentralizowanych finansów, który jest głównie zbudowany w sieci Ethereum.

Jako, że ekosystem DeFi nadal się rozwija, przyciągnie również uwagę instytucji, dodatkowo podnosząc cenę ETH, ponieważ jest on wymagany do interakcji ze wszystkimi inteligentnymi kontraktami i platformami DeFi w sieci Ethereum.

Dane z defipulse pokazują, że całkowita wartość środków zablokowanych w DeFi wynosi obecnie 29,98 miliardów dolarów. Wraz ze wzrostem TVL rośnie wartość najważniejszych monet ekosystemu, w tym AAVE i Synthetix (SNX). Wolumen obrotu na największych zdecentralizowanych giełdach, takich jak Uniswap i SushiSwap, nadal rośnie, a dane z Dune Analytics poświadczają, że łączny tygodniowy wolumen DEX przekroczył ostatnio 13 miliardów dolarów.

dzienny wolumen na DEX-ach
dzienny wolumen na DEX-ach; źródło: Dune Analytics

Czy instytucjonalna szarża na bitcoina może zainicjować nowy sezon na alty?

Podczas gdy bitcoin i ether posiadają obecnie 86% wartości rynkowej w branży kryptowalut, przeszłe cykle rynkowe wskazywałyby na możliwy przepływ funduszy z najlepszych kaktywów do obiecujących, nowych projektów. Ta dynamika skłoniła analityków, takich jak Raoul Pal, do zasugerowania, że w kontekście BTC i ETH, „następnym przystankiem będą wyższe poziomy ryzyka”.

Media informują również, że Goldman Sachs przygotowuje się podobno do oferowania usług powierniczych dla kryptowalut, co może dać grunt pod kolejny cykl rozgłosu dla bitcoina. Ciągły napływ pieniędzy z klasy instytucjonalnej może być katalizatorem, który podniesie cenę króla kryptowalut jeszcze wyżej.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze