Odblokowanie akcji GBTC Grayscale już za tydzień. Jak zareaguje bitcoin?

Największe, pojedyncze odblokowanie akcji Grayscale w wysokości 16 240 BTC odbędzie się już za tydzień, w okolicach 18-19 lipca. Czy wydarzenie będzie miało jakikolwiek wpływ na cenę bitcoina?

Środki w Grayscale wpływają do ich funduszy inwestycyjnych (trust). Inwestorzy zapewniający wpływy otrzymują w zamian akcje GBTC. Akcje te są zablokowane na sześć miesięcy. Po odblokowaniu akcji inwestorzy uczestniczący w procesie arbitrażu kupują BTC na rynku spot na kolejny sześciomiesięczny cykl.

Właśnie wtedy na rynek wchodzi najwięcej kupujących.

QCP Capital uważa, że ​​odblokowanie nie będzie stanowić jednak znaczącego zagrożenia dla równowagi rynku.

Czym jest odblokowanie GBTC?

Grayscale Bitcoin Trust to największy fundusz kryptowalutowy na świecie, należący do wiodącego zarządzającego aktywami Grayscale Investments, LLC. Firma umożliwia inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym angażowanie się w handel bitcoinami bez konieczności bezpośredniej ekspozycji na aktywa.

Akredytowani inwestorzy mogą kupować akcje funduszu bezpośrednio, a następnie sprzedawać je po sześciomiesięcznej blokadzie na rynku wtórnym pod oznaczeniem GBTC.

Fundusz GBTC stał się bardzo popularny wśród inwestorów, ponieważ był jedynym instrumentem na rynku publicznym dostępnym do handlu BTC i był uważany za najlepsze rozwiązanie w obliczu aktualnego braku bitcoinowych ETF na rynku amerykańskim.

Ze względu na brak alternatyw, akcje GBTC są często sprzedawane z premią do wartości bitcoina na rynkach spot. Jednak w ostatnich miesiącach sytuacja uległa zmianie i akcje GBTC zaczęły być sprzedawane ze znaczną zniżką, co skłoniło Grayscale, jednego z największych nabywców bitcoina, do zaprzestania kupowania większej ilości kryptowaluty.

Podczas gdy ETF-y na BTC nie są jeszcze dostępne w Stanach Zjednoczonych, inne kraje, takie jak Kanada, Brazylia i Dubaj, mają już fundusz giełdowy dla bitcoinów, dając inwestorom alternatywę dla akcji GBTC.

Czy odblokowanie GBTC wpłynie na cenę bitcoina?

Znaczna część zablokowanych akcji GBTC ma zostać wypuszczona jeszcze w tym miesiącu. Około 18 lipca około 16 240 BTC o wartości ponad 550 milionów dolarów według obecnych cen, które zostały zablokowane sześć miesięcy temu, zostanie udostępnionych inwestorom.

Po odblokowaniu inwestorzy mają możliwość zlikwidowania swoich akcji po bieżących cenach rynkowych lub zatrzymania ich i sprzedaży w późniejszym terminie. Jeśli zdecydują się na sprzedaż, może to spowodować presję na spadek ceny bitcoina oraz GBTC.

Kilku analityków, w tym z JP Morgan, zakłada, że inwestorzy prawdopodobnie zlikwidują swoje akcje, biorąc pod uwagę zmianę nastrojów dotyczących Bitcoina.

QCP Capital: Odblokowanie GBTC nie będzie miało „znacznego wpływu” na BTC

Analitycy QCP Capital uznali, że nadchodzące wydarzenie będzie miało bardzo niewielki wpływ na rynek.

Choć będzie to największe odblokowanie akcji GBTC w ciągu jednego dnia w tym roku, nie jest to pierwsze takie wydarzenie w historii Grayscale. QCP przypomina, że „większość dużych pozycji instytucjonalnych, które wcześniej subskrybowały w naturze, została już wcześniej odblokowana i wstrzymała się od zamiaru sprzedaży po obecnej, obniżonej cenie”.

„Nadchodzące odblokowanie przeznaczone jest dla posiadaczy instytucjonalnych, którzy subskrybowali bezpośrednio GBTC 6 miesięcy temu – a ta partia składa się ze wszystkich nowych pozycji w I kwartale 2021 r., w dużej mierze ostatniej transzy ARK” – dodali analitycy QCP.

Akcje GBTC rozpoczęły obrót z dyskontem w stosunku do cen spot po ostatnim wydarzeniu odblokowania w I kwartale, które zmusiło dużych posiadaczy do zaprzestania sprzedaży, być może czekając, aż GBTC wznowi obrót z premią. W rezultacie analitycy QCP nie widzą możliwości, aby nadchodzące odblokowanie miało mieć znaczący wpływ na ceny rynkowe poza samym GBTC.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze