Grayscale Bitcoin Trust odblokuje w lipcu 16 000 BTC. Zero sprzedających. Co zrobisz z tą wiedzą?

19 lipca będzie dniem o największym, pojedynczym terminem odblokowania w Grayscale w wymiarze 16 000 BTC (627 milionów dolarów).

Czym jest efekt Grayscale?

Środki w Grayscale wpływają do ich funduszy inwestycyjnych (trust). Inwestorzy zapewniający wpływy otrzymują w zamian akcje GBTC. Akcje te są zablokowane na sześć miesięcy. Po odblokowaniu akcji inwestorzy uczestniczący w procesie arbitrażu kupują BTC na rynku spot na kolejny sześciomiesięczny cykl.

Właśnie wtedy na rynek wchodzi najwięcej kupujących.

Inwestorzy bardziej interesują się wtedy liczbą bitcoinów na swoim koncie, a nie ich wartością w USD, mniej przejmują się ceną spot.

Taki efekt napędza rynek spot, a dzięki zastosowaniu narzędzi takich jak instrumenty pochodne, inwestorzy mogą zasadniczo podążać za dynamiką tego rynku.

Lipiec może okazać się miesiącem wyjątkowo wysokiej zmienności na bitcoinie

Gigant w instytucjonalnej przestrzeni Bitcoin, GBTC zarządza aktywami o wartości ponad 24 miliardów dolarów.

Jak wspomnieliśmy na wstępie, trust działa z uwzględnieniem okresowych zamknięć, które w tym roku zbiegły się z obrotem ceną kupna z dyskontem do ceny spot.

Ta ujemna „premia GBTC” sama w sobie stanowiła ważny punkt dyskusji, ponieważ zainwestowane fundusze są blokowane na określony czas, a następnie uwalniane, co pozwala inwestorom na wypłatę w określonych momentach, w zależności od tego, kiedy dokonali zakupu.

Premia GBTC w kontrze do kursu BTC/USD; źródło: CryptoQuant/ Twitter

Połączenie ujemnej premii w stosunku do spot i znacznego odblokowania funduszy oznacza, że lipiec będzie szczególnie interesujący dla price actionj BTC. Wcześniej takie wyrównanie oznaczało również zwiększoną zmienność.

19 lipca będzie dniem o największym, pojedynczym terminem odblokowania w Grayscale w wymiarze 16 000 BTC (627 milionów dolarów).

Terminarz uwolnień bitcoinowego funduszu Grayscale; źródło: Bybt.com

Przełamywanie trendu spadkowego

Dla popularnego tradera Loomdarta, daje to szansę na ustabilizowanie presji sprzedaży, torując drogę bykom BTC do zmiażdżenia długotrwałych linii oporu.

Stanowiłoby to także odświeżający kontrapunkt dla ogólnie niedźwiedziego obrazu rynków instytucjonalnych w zakresie liczby otwartych pozycji na bitcoinowych rynkach futures w odniesieniu do majowego spadku ceny do 30 000 USD.

Efekt Grayscale krok po kroku

Najłatwiejszym sposobem, w jaki można wyjaśnić działanie „efektu Grayscale” i jego potencjalnego wpływu na rynek jest case zaprezentowany przez Coinmonks. Kluczem do zrozumienia, jak to dokładnie działa, wydaje się być rozbicie różnych okresów wysokich wpływów do funduszu i przyjrzenie się price action na rynku spot bitcoina krótko po dacie odblokowania akcji.

Aby to lepiej zrozumieć, autor studium – Ben Lilly – rozbił okresy wysokiego napływu na 10 transz. Przejdziemy przez każdą z nich po kolei.

Najpierw jest transza 1 i 2.

Poniższy wykres przedstawia dwa okresy, w których fundusz Grayscale był świadkiem dużego skoku wpływów. Transza 2 wydaje się mieć miejsce po krótkim okresie, w którym nie miały miejsca żadne wpływy. Potraktujmy te „płaskie” okresy jako momenty, w których Grayscale nie akceptowało wpływów ze strony nowych inwestorów.

Te dwie transze miały zostać odblokowane dwanaście miesięcy później, około 16 lutego 2019 r. i 13 kwietnia 2019 r. Dwanaście miesięcy. Sześciomiesięczna blokada pojawiła się dopiero w styczniu 2020 roku.

Na dwa tygodnie przed każdym okresem odblokowania średnia wartość aktywów netto wynosiła 18,8% i 23,9%. Liczby te reprezentują premię, jaką GBTC handluje pod względem całkowitej kwoty BTC posiadanej przez fundusz. Jeśli w funduszu były aktywa o wartości 100 milionów dolarów, oznacza to, że akcje są przedmiotem obrotu tak, jakby wartość funduszu trustu wynosiła 118,8 miliona dolarów lub 123,9 miliona dolarów.

Gdy premia wynosi 0%, nabywcy GBTC uzyskują wartość godziwą aktywów posiadanych przez trust. Tak długo, jak ta premia istnieje, należało spodziewać się, że „efekt Grayscale” pozostanie w grze.

Ciekawie robi się po każdym wydarzeniu odblokowania. Za każdym razem bitcoin wykonywał znaczące ruchy. Oto cena BTC tuż po pierwszych dwóch transzach.

Po dwóch powyższych przykładach można by to oczywiście uznać za przypadek. Można również uznać za wielki zbieg okoliczności, że pierwsze poważne odblokowanie nastąpiło, gdy bitcoin osiągnął dno od szczytu z grudnia 2017 roku. (Uwaga: to nie było pierwsze odblokowanie, tylko najważniejsze do tego momentu).

Czy rzeczywiście był to przypadek? Przekonajmy się.

Transze 3 i 4:

Transza 3 została odblokowana 9 i 16 czerwca 2019 r. Warto pamiętać, że 6-miesięczna blokada nie miała miejsca do 2020 r. Na tydzień przed odblokowaniem trzeciej transzy premia na akcjach GBTC wynosiła średnio 26,4%.

Dlatego motywacja do kolejnego lockupu nadal istniała.

Oto rynek spot w tym okresie:

Pamiętajcie, że bitcoin mógł kosztować 5000 USD lub 50 000 USD, a zwrot w postaci BTC się nie zmienił. Nacisk kładziony jest na wzrost portfela pod względem liczby bitcoinów. Dopóki istnieje premia, inwestorzy powiększają swój stack.

Wróćmy teraz do zastoju transz…

Transza 5 i 6. Te dwie są wyjątkowe pod tym względem, że odblokowanie nastąpiło, gdy Trust przeniósł się z 12-miesięcznej blokady do 6-miesięcznej blokady.

Zmiana zasad miała miejsce 21 stycznia 2020 r., a jej wejście w życie zajęło 90 dni. Lilly nie był pewien, czy dotyczy to akcji już w ramach timera odblokowania, czy dotyczy to tylko nowych ofert. Jego intuicja podpowiadała mu, że nie dotyczyło to już oczekujących akcji.

Oto transza 5 i 6. Jak widać transza 6 ponad dwukrotnie zwiększyła wpływy Trustu.

Dla transzy 5 okres 12 miesięcy kończył się 14-28 kwietnia 2020 r. Dla transzy 5 był to najprawdopodobniej 14 lipca 2020 r. Ale znowu może to być nieco inne ze względu na zmianę reguły. Jednak wykres wydawał się sugerować, że było to 12 miesięcy:

Jak widać, jest to powtarzalny wzór. Zmiana zasad nastąpiła 21 stycznia, więc pozostałe transze to 6-miesięczne blokady. Transza 7 kończy się 20 i 27 lipca. Pod względem premii pokrywa się to z transzą szóstą.

Transza ósma była absolutnym strzałem na księżyc. Był to długotrwały okres napływów od 27 kwietnia 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku.

Różne wydarzenia odblokowujące rozpoczęły się 27 października 2020 r. i trwały przez 9 tygodni do 29 grudnia. Jeśli chodzi o premię z okresów wcześniejszych, warto spojrzeć na pierwszą połowę października. To wystarczająco dużo czasu przed serią odblokowań. Średnia za pierwsze półrocze to 11,2%. Rynek wystrzelił.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze