Nie patrz w dół | Czy bitcoin jest w stanie utrzymać się ponad 50 000 USD?

3 992

Przy obrotach powyżej 55 000 USD można pomyśleć, czy „okazja” zakupu bitcoina poniżej pułapu 50 000 USD minęła na dobre.

Osiągnięcie kapitalizacji na poziomie 1 biliona dolarów może jeszcze bardziej zwiększyć napływ instytucji na bitcoinowe podwórko. W tym momencie,jako że open interest i wolumen transakcji osiągają szczyt dla kontraktów terminowych BTC na giełdach instrumentów pochodnych, istnieje obawa, że ​​korekta ceny poniżej 50 000 USD może spowodować szereg likwidacji i mieć długoterminowy, negatywny wpływ na cenę.
Czy bitcoin jest w stanie utrzymać się ponad 50 000 USD?

Gwarancji niestety brak…

Obecny cykl bitcoina różni się od poprzednich pod wieloma względami, jednak nie gwarantuje to w żadnym wypadku tego, że nie będzie korekty. Nie gwarantuje też, że łączna kapitalizacja rynkowa bitcoinów i altcoinów nie spadnie. To, że w ramach aktualnego wzrostu cen zakupy instytucjonalne były kontynuowane po różnych cenach, może skutkować ujemnymi zwrotami portfeli inwestorów instytucjonalnych.

Kiedy cena bitcoina przekroczyła 50 000 USD po raz pierwszy zauważono, że akcje instytucji, które zainwestowały gotówkę w kryptowalutę, są silnie skorelowane. Stopy zwrotu wzrosły proporcjonalnie do wzrostu ceny BTC. Spadek poniżej 50 000 USD może cofnąć tę tendencję, chyba że będzie chwilowy, a cena będzie nadal rosła.

Ważne jest jednak, aby pomyśleć o punkcie, w którym kupowanie bitcoinów nie byłoby już opłacalne w odniesieniu do USD. Obecnie zwrot z inwestycji / ryzyko Bitcoina (współczynnik Sharpe’a) wynosi 3,12.

bitcoin 50 000
źródło: Woobull Charts

Wartość powyżej 3 uważana jest za doskonałą, a zwroty skorygowane o ryzyko są opłacalne dla HODLerów i inwestorów BTC. To, jak długo pozostanie to opłacalne, zależy od trendu w zwyżkach cen, nadchodzących zmian trendu i ceny zakupu. Instytucje takie jak Grayscale kupiły Bitcoin w zaplanowany sposób, uśredniając cenę na bieżąco i jak dotąd, przy obecnym wzroście ceny bitcoina, okazywało się to doskonałym rozwiązaniem.

Wskaźniki te wskazują również, że spadek poniżej 50 000 USD nie znajduje się w zasięgu wzrokuo, chyba że jakieś zdarzenie szczególnej wagi odwróci aktualny trend. Wileu traderów detalicznych ustawiło się w kolejce na giełdach, aby kupić bitcoin powyżej 50 000 USD, co widać po wolumenie handlu na giełdach spot. Ponieważ wolumen handlu na giełdach spot nadal rośnie, nawet przy obecnym poziomie cen, jest prawdopodobne, że 50 000 USD może stać się krytycznym wsparciem dla BTC w przyszłości, podobnie jak 35 000 USD w poprzedniej fazie obecnego wzrostu cen.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie okre

Komentarze