Nexon, czyli azjatycka inwestycja w Bitcoin

Żyjemy w dobie niskich stóp procentowych i prowadzenia polityki „luzowania ilościowego” (tzw. „Quantitative Easing”), czyli mówiąc wprost – masowego dodruku pieniądza. Nie pozostaje to bez wpływu na inflacje, co ma bezpośrednie przełożenie na spadek realnej wartości oszczędności osób fizycznych i przedsiębiorstw. Odpowiedzią na ten problem, zgodnie z dziedzictwem Satoshiego, może być technologia blockchain i jej najważniejszy przedstawiciel, czyli Bitcoin. Zrozumiał to Elon Musk i Tesla, zrozumiał to także Owen Mahoney, czyli CEO notowanej na japońskiej giełdzie spółki Nexon, skupiającej się na produkcji gier komputerowych.

100 milionów dolarów

Zgodnie z komunikatem wydanym przez spółkę dnia 28.04, notowany na japońskiej giełdzie Nexon przeznaczył sto milionów dolarów na zakup żetonów po średniej kwocie 58,226$ za BTC, co w rezultacie oznacza zakup przez spółkę 1717 żetonów. Należy zaznaczyć, iż jest to zakup dość ostrożny – wedle oświadczenia, przeznaczona na zakup kwota stanowi jedynie 2% posiadanej gotówki i ekwiwalentów pieniężnych. Zaznaczenie tego faktu w komunikacie można odebrać jako próbę uspokojenia zaniepokojonej takim ruchem części akcjonariuszy. W komunikacie wypowiedział się prezes i dyrektor generalny spółki, Owen Mahoney:

„Nasz zakup bitcoinów odzwierciedla zdyscyplinowaną strategię ochrony wartości spółki w trosce o akcjonariuszy, oraz utrzymanie siły nabywczej naszych aktywów gotówkowych. Uważamy, że w obecnym środowisku gospodarczym bitcoin zapewnia długoterminową stabilność i płynność, przy jednoczesnym zachowaniu wartości naszych środków pieniężnych na przyszłe inwestycje. ” – Owen Mahoney

Nexon wkracza do TOP10

Zakup kryptowalut za kwotę stu milionów dolarów sprawił, że Nexon znalazł się w pierwszej dziesiątce spółek na świecie pod względem ilości posiadanych bitcoinów – z tych, które się rzecz jasna, przyznały. Nexon piastuje dumne dziewiąte miejsce, wyprzedzając spółkę Voyager Digital LTD:

Top 10 spółek posiadających bitcoiny. Źródło: tutaj

Niewykluczone jest, że notowana na japońskiej giełdzie firma poprawi swoją pozycję w powyższej tabeli. Nexon rozwija się sukcesywnie i konsekwentnie od lat, na co wpływ ma na pewno świetne zarządzanie szefa spółki, Owena Mahoneya, który od 2014 roku nieprzerwanie pełni funkcję CEO firmy. Wypowiedział się on w dłuższej formie odnośnie zakupu bitcoinów na portalu medium.com, gdzie uzasadnia sens zakupu żetonów.

Dobro akcjonariusza jako imperatyw spółki

Owen Mahoney tłumacząc się z decyzji o zakupie bitcoinów powołuje się na fundamentalną zasadę spółki – dbanie o korzyść akcjonariusza, tj. generowanie zysku, dbanie o jak najlepszą wycenę akcji, ale także zarządzanie bieżącymi zasobami w taki sposób, aby nie traciły one na wartości. Zauważa on, że w sytuacji, w której dodruk pieniądza osiąga rekordowe wartości, a politycy celowo dążą do dewaluacji waluty, część tradycyjnych metod lokowania kapitału i inwestowania traci sens. W opinii zarządu spółki, Bitcoin to gotówka, która zachowa swoją wartość, nawet jeśli jeszcze nie jest powszechnie akceptowalną formą pieniądza.

Rozumiemy, że istnieje ryzyko i nadal je badamy. Na razie nasze zaangażowanie w BTC wynosi 100 milionów dolarów, co stanowi mniej niż 2% naszej całkowitej gotówki i ekwiwalentów w kasie. Chociaż zasady rachunkowości wymagają innego traktowania, uważamy BTC za formę gotówki, obok dolarów, czy jena. – Owen Mahoney

W swojej wypowiedzi CEO spółki sugeruje, że w przyszłości istnieje bardzo duża szansa na zwiększenie nakładów w zakup bitcoinów, co ma być w interesie akcjonariusza. Od momentu ogłoszenia zakupu bitcoinów wycena przedsiębiorstwa na tokijskiej giełdzie nie uległa szczególnej zmianie.

Specjaliści od gier z wyobraźnią

Nexon funkcjonuje od 1994 roku. Spółka zajmuje się produkcją i projektowaniem gier na różne platformy, są znani głównie z gier online z gatunku MMOPRPG, Firma notowana jest na giełdzie w Tokio, gdzie od 2020 roku należy do prestiżowego indeksu Nikkei 225. Posiadają zasób intelektualny w postaci ponad gotowych, działających i zarabiających 50 gier online i mogą pochwalić się osiąganiem zysku netto od wielu lat z rzędu. Wypłacana jest także dywidenda. Wszystko to, w połączeniu z dużą odwagą i nadzieją prezesa spółki sugeruje, że mogą się w przyszłości zaangażować jeszcze bardziej w kryptowaluty. Poniższa wypowiedź prezesa dobrze obrazuje, że to, co teraz wydaje się być mglistą nadzieją, w przyszłości może być czymś powszechnym i funkcjonującym. Być może i tak będzie z Bitcoinem?

25 lat temu idea świata rozrywki skupionego wokół połączonych wirtualnych światów online wydawała się szalona. W tamtych czasach rozsądni ludzie zadawali pytanie: dlaczego ktoś miałby płacić za czysto wirtualny przedmiot w grze? Dziś pomysł jest mainstreamowy i prawie każda duża firma rozrywkowa na świecie jest albo w branży gier online, albo stara się być. – Owen Mahoney

Grafika tytułowa przedstawia CEO Nexon, Owena Mahoneya; źródło: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze