Mocne wybicie bitcoina w kierunku 40 000 dolarów

Dziś o godzinie 1 w nocy bitcoin zdecydował się zerwać ze smyczy konsolidacji i uciekł w górne rejestry wykresu ceny. Wybicie było mocne, dynamiczne – takie, które traderzy zdają się lubić najbardziej.

Mocne wybicie na bitcoinie

Btcoin podjął dziś próbę ataku w kierunku psychologicznego poziomu 40 000 USD. Choć na moment przygotowywania niniejszej publikacji była to próba zgoła nieudana (bez sukcesu w zakresie zamknięcia powyżej tego poziomu), kurs BTC/ USD uległ mocnemu impulsowi wzrostowemu, który wyniósł go o ponad 3000 USD w niecałe 3 godziny.

cena bitcoina
kurs BTC/ USD (interwał 1H); źródło: link

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena bitcoina utrzymuje się na poziomie 38 500 USD, co jest równoznaczne z blisko 13% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin i jednocześnie 20% w ciągu tygodnia.

Na Binance bitcoin kosztował dziś przez chwilę 48 000 USD.

bitcoin 48 000 binance
BTC futures, Binance

100 000 000 dolarów w likwidacjach

Cena BTC wzrosła teraz powyżej 50-dniowej średniej kroczącej i celują w opór na poziomie około 41 000 USD, gdzie odnotowano poprzednie maksima. Przełamanie powyżej tego pułapu może spowodować, że cena króla kryptowalut zyska jeszcze większą dynamikę w kontekście wzrostów.

Trader i analityk „Jonny Moe” skomentował, że ostatnim razem cena zdołała powędrować powyżej 50-dniowej MA 8 października ubiegłego roku. Poskutkowało to wówczas rajdem z 11 000 na 65 000 USD:

Według danych Glassnode, w ciągu zaledwie dziesięciu minut, zlikwidowanych zostało ponad 110 milionów dolarów w pozycjach krótkich:

Datamish podaje natomiast, że w ciągu ostatnich kilku godzin zlikwidowano ponad 38 milionów dolarów na BitMEX i 255 BTC na Bitfinex.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze