„Mniej niż zero” | Obligacje skarbowe USA bliskie minusa. Co na to BTC?

1 432

Wielka recesja w 2008 r. zrodziła Bitcoina i ujemne stopy procentowe. Czy obligacje skarbowe o stopie zwrotu coraz bliższej zera „dadzą kopa” na rozpęd BTC?

Czas Apokalipsy

Aby pobudzić wzrost gospodarczy i zapewnić stabilność ekonomiczną w skali makro, banki centralne na całym świecie coraz bardziej obniżają stopy procentowe. W Japonii i w dużej części Europy stopy są ujemne. Oznacza to, że ​​banki centralne płacą za pożyczanie pieniędzy.

W niektórych przypadkach wpływa to bezpośrednio na konsumentów, a niektóre obligacje skarbowe przyniosły obecnie ujemne stopy procentowe.

USA, jak dotąd, dawały radę. Dolna granica stopy procentowej rezerwy federalnej wynosi 0%. Również stopa rentowności obligacji amerykańskich spadła poniżej 1%.

Tak czy inaczej, weteran Wall Street i wieloletni entuzjasta BTC ostrzega, że stopy zwrotu amerykańskich obligacji wkrótce spaść poniżej 0%. Dodaje, że dla rynku kryptowalut może to być naprawdę „duża sprawa”.

Raoul Pal | Obligacje skarbowe są nadal na dobrej drodze do minusa

Były szef sprzedaży funduszy hedgingowych w Goldman Sachs, Raoul Pal, udostępnił 10 lipca poniższy wykres.

Widzimy na nim, że rentowność 10-letnich obligacji wciąż jest na dobrej drodze, aby w nadchodzących miesiącach i latach spadać poniżej 0%. Wykres przedstawia rentowność obligacji w trendzie spadkowym, który zaczął formować się już we wczesnych latach osiemdziesiątych.

Jeśli wskaźnik rentowności osiągnie ujemny poziom, będzie to pierwszy raz w historii USA, gdy rentowność obligacji o wysokim terminie zapadalności spadnie poniżej zera.

Bitcoinowe byki ładują sakwy

Wielu analityków twierdzi, że powyższy scenariusz stanowi dla bitcoina wyjątowko bycze fundamenty.

Cameron Winklevoss

Komentując miliardy dolarów w już istniejących obligacjach o ujemnej stopie zwrotu na całym świecie, Cameron Winklevoss z Gemini powiedział:

„Obecnie 17 bilionów dolarów jest utrzymywanych jako obligacje o ujemnym oprocentowaniu. To 17 bilionów powodów, dla których powinieneś posiadać bitcoiny”.

Jimmy Song i efekt Cantillona

W te same struny uderza Jimmy Song. Stwierdził on, że w świecie, w którym dominują ujemne stopy procentowe, równowaga ulega gwałtownej zapaści. Song powołuje się na koncepcję popularną wśród libertariańskich ekonomistów / inwestorów, zwaną efektem Cantilliona. Mówi ona o tym, że drukowanie pieniędzy prowadzi do dramatycznej zmian w podaży pieniądza.

Bitcoin jest dla Songalogicznym rozwiązaniem. Jest stosunkowo rzadki w porównaniu z pieniędzmi FIAT, łagodząc w ten sposób konsekwencje efektu Cantilliona.

Czym jest efekt Cantillona w praktyce finansowej? Zacytujmy za Wikipedią:

Współczesna polityka pieniężna polega na kreowaniu pieniądza w systemie kredytowym, jego tworzenie wpływa bezpośrednio na poziom stopy procentowej w bankach. Efekt Cantillona manifestuje się obniżką nominalnych stóp na rynku kredytowym ze względu na dodatkową płynność.

Gdy nowe pieniądze wpływają bezpośrednio do budżetu, efektem Cantillona jest redystrybucja na rzecz państwowego, mało produktywnego sektora – mowa wtedy o konsumpcji prywatnego kapitału.

Najczęstszą praktyką we współczesnej polityce pieniężnej jest jednak pożyczanie nowych pieniędzy w sektorze bankowym – efektem Cantillona jest wtedy tańszy kredyt, niż byłby, gdyby gospodarka została poddana rygorowi rynkowemu.

Następstwem tego procesu jest najpierw redystrybucja dochodów w stronę sektora finansowego i państwowego. Następnie dodatkowo wykreowany pieniądz przenosi się na rynek innych dóbr, gdzie zakłóca rynkową strukturę cen”.

Paul Tudor Jones

Całą kwestią poruszony jest również znany inwestor z Wall Street, Paul Tudor Jones, wyceniany na ponad 5 miliardów dolarów.

Jones powiedział, że Bitcoin jest „najszybszym koniem w wyścigu”:

„Nie jestem zwolennikiem posiadania BTC w oderwaniu, ale dostrzegam jego potencjał w czasach, gdy mamy najbardziej niekonwencjonalną politykę gospodarczą we współczesnej historii”.

W późniejszych wywiadach Jones dodawał, że jest tak przekonany co do tej narracji, że ulokował w BTC 1-2% swojego osobistego bogactwa.


Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze