MicroStrategy chce sprzedać akcje o wartości 1 mld USD. Zgadnij, co planuje zrobić z pieniędzmi

Wielu komentatorów uważa, że na taki ruch zdecydować się może jedynie ktoś, kto na temat tego, co ma się wydarzyć na rynku, wie zdecydowanie więcej od innych.

Czy MicroStrategy kupi bitcoiny za 1 miliard dolarów?

Firma MicroStrategy ogłosiła wczoraj, że ​​wykorzysta 488 milionów dolarów z przychodów z prywatnej sprzedaży na zakup bitcoina. Tego samego dnia podała również informację, że w tym samym celu może sprzedać swoje akcje o wartości 1 miliarda dolarów.

W poniedziałkowym zgłoszeniu S-3 do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd MicroStrategy poinformowała, że zamierza uruchomić ofertę papierów wartościowych, która pozwoli jej z czasem sprzedać do 1 miliarda dolarów swoich akcji zwykłych klasy A. Gigant sektora business intelligence poinformował, że ​​wpływy z oferty zamierza wykorzystać „do ogólnych celów korporacyjnych, w tym do nabycia bitcoina”.

„Bitcoin nie płaci odsetek ani innych zwrotów, a zatem zdolność do generowania zwrotu z inwestycji z wpływów netto z tej oferty będzie zależeć od tego, czy nastąpi wzrost jego wartości po naszych zakupach BTC z wpływami netto z tej oferty” – czytamy w zgłoszeniu. „Przyszłe wahania cen w tradingu bitcoinami mogą skutkować konwersją monet zakupionych za dochody netto z tej oferty na gotówkę o wartości znacznie poniżej dochodów netto z tej oferty”.

Coraz większa ekspozycja na bitcoin

Zgodnie z treścią wczorajszego zgłoszenia do SEC, na dzień 4 czerwca MicroStrategy była w posiadaniu 92 079 bitcoinów (BTC), wycenianych na około 3,7 miliarda dolarów. Dziś firma zadeklarowała chęć dokupienia kryptowaluty za kolejne 488 milionów dolarów w kryptowalucie. MicroStrategy kupiła swoje BTC po średniej cenie 24 450 BTC, co oznacza, że odnotowała wzrost wartości swoich kryptowalut o prawie 1,5 miliarda dolarów.

Gdyby MicroStrategy wykorzystała całość wpływów z 1 miliarda dolarów na ponowne zainwestowanie w bitcoin, to przy kursie na poziomie 40 150 USD, dodałaby do swojego portfela około 25 000 cyfrowych monet.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze