Logo Bitcoin na pierwszej stronie Hong Kong Apple Daily

1 445

Czy zdziwilibyście się, gdyby pierwszą rzeczą, którą zobaczylibyście na pierwszej stronie swojej ulubionej gazety było logo Bitcoin? Tak właśnie stało 24 sierpnia, kiedy czytelnicy popularnej gazety Apple Daily w Hong Kongu doświadczyli spotkania z całostronicową „reklamą” promującą wiodącą kryptowalutę.

Genesis Block: Bitcoin nigdy cię nie popuści

Nie wiemy, ile wydali, ale 24 sierpnia zdecydowana większość pierwszej strony Apple Daily została objęta reklamą o Bitcoinie, z którą zapłaciła Genesis Block – platforma kryptowalutowego handlu OTC.

Slogan brzmiał: „Bitcoin cię nie porzuci”. W reklamie znajdował się również tekst napisany zarówno chińskimi, jak i angielskimi literami. Zagłębiał się on w fundamenty i etos Bitcoina:

„Bitcoin to pieniądz cyfrowy. Nie jest emitowany ani kontrolowany przez żaden rząd ani korporację. Nikt nie może powstrzymać Cię przed transakcjami w sieci i nie można jej zamknąć. Bitcoin jest dostępny dla każdego, niezależnie od narodowości, płci czy przekonań”.

logo bitcoin

Chociaż w reklamie nie było o tym wzmianki, podobno zdarzały się sytuacje, gdy ludzie próbowali wyprowadzić swój kapitał i bogactwo z Hongkongu z powodu niepewności politycznej.


Może Cię zainteresować:


Logo Bitcoin w reklamie

Genesis Block nie jest jedyną firmą, która pokusiła się, jak dotąd, o sfinansowanie reklamy, w której główną rolę grał Bitcoin.

Na początku tego miesiąca Grayscale Investments wyemitował poniższą reklamę w CNBC, MSNBC, FOX i FOX. Co zabawne, reklama ani razu nie używa terminu „Bitcoin” (lub „Ethereum”), aczkolwiek mówi się, że odniosła sukces. Zobaczcie:

Barry Silbert z Digital Currency Group, skomentował, że „Grayscale miała najlepszy tydzień zbierania funduszy w historii… 217 milionów dolarów zainwestowanych w fundusze”.

Firma po raz pierwszy pojawiła się w krajowej telewizji dzięki kampanii „Drop Gold”, która wywołała spore zamieszanie na Wall Street, gdzie Bitcoin nie jest jeszcze postrzegany jako „ten lepszy” od złota.

Wkrótce po ukazaniu się reklamy Grayscale, Galaxy Digital Mike’a Novogratza kupił całostronicową reklamę w Financial Times. Reklama nakazywała swoim czytelnikom „zainwestować w Bitcoin”, nazywając aktywo „zabezpieczeniem niezależnym od hegemonii”.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz odcinek wprowadzający:

Od Redakcji (2)

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze