Kryptowaluty Znów Pod Lupą Fed

673

Kryptowaluty szaradą dla Banku Federalnego

Bank Rezerw Federalnych w St. Louis, jeden z 12 regionalnych banków rezerwowych, które tworzą bank centralny Stanów Zjednoczonych. Przeprowadził badanie, w którym zadano kilka największych pytań w stosunku do kryptowalut, które dzisiaj się pojawiają. Co ciekawe, wygląda, iż uzyskano zaskakujące odpowiedzi i nieszablonowe wyniki. Naukowcy zbadali strukturę kontrolną różnych walut cyfrowych i sprawdzili, czy banki centralne przyjmą kryptowaluty jako formę płatności w aktualnej formie.

Towar, pieniądz, a może kryptoaktywo?

Próbując przypisać Bitcoinowi jedną z powyższych kategorii pieniężnych, naukowcy doszli do wniosku, że Bitcoin faktycznie przeciwstawił się tradycyjnej kategoryzacji. Nie jest to żadna z powyższych grup, jak pokazano na poniższym wykresie. Istnieje szereg czynników używanych przez bank centralny do kategoryzacji pieniędzy. Pierwsza to reprezentacja: czy waluta jest reprezentowana fizycznie, czy wirtualnie? Druga to obsługa transakcji: czy transakcje są obsługiwane w scentralizowanych lub zdecentralizowanych płatnościach? Trzeci to tworzenie pieniądza: czy produkcja waluty jest konkurencyjna lub zmonopolizowana? Charakterystyki te ułatwiają rozróżnienie towarów takich jak złoto, waluty fizyczne, jak gotówka oraz cyfrowe, jak pieniądz elektroniczny. Jednak Bitcoin, mimo ogromnych starań i wielu prób, okazał się nieuchwytny przy analizie w tradycyjny sposób.

Uczeni zwrócili uwagę, że złoto zdecentralizowało obsługę transakcji, posiada konkurencyjny proces tworzenia, każdy może je wydobywać oraz posiadana skończoną podaż. Wszystkie te cechy, które są współdzielone z Bitcoinem, dzięki jego technicznej budowie. Jednak ma on również wartość naturalną jako towar, w przeciwieństwie do waluty pieniężnej, która reprezentuje wiarę w wartość towaru/usługi. Złoto nie jest nisko płynną formą pieniądza, lecz wartością per se.

Charakterystyka wybranych rodzajów pieniądza

Podobnie jak w przypadku gotówki, posiadanie złota w momencie transakcji wystarcza, aby dowieść, iż fizycznie należy do nas. Gotówka jest całkowicie zdecentralizowana w tym sensie, iż nie wymaga nadzoru zaufanej trzeciej strony oraz odpisów księgowych w czasie wydawania. Aczkolwiek jej kreacja jest już całkowicie uzależniona od Banku Centralnego oraz polityki monetarnej danego kraju. Elektroniczna gotówka jest również zmonopolizowana z nieskończoną podażą. Komercyjne depozyty bankowe i pieniądz elektroniczny banku centralnego są uważane za wirtualne pieniądze, ponieważ nie mają fizycznej reprezentacji. Istnieją one tylko jako zapisy księgowe po stronie debetowej i kredytowej na bilansie bankowym. Z drugiej strony, fizyczne formy pieniędzy, takie jak złoto i gotówka, często nie potrzebują nawet zapisu depozytariusza, aby sprawnie funkcjonować.

Która kategoria pasuje do Bitcoina?

Oczywistą odpowiedzią jest fakt, iż nie jest żadną z nich. Bitcoin przybiera cechy wszystkich trzech kategorii i przynosi zupełnie nowe cechy, czyniąc z niego unikalną walutę cyfrową. Bitcoin to pierwsze wcielenie wirtualnego pieniądze, dla którego prawa własności są zarządzane w zdecentralizowanej sieci blockchain. Nie ma centralnego punktu władzy, Rady Polityki Pieniężnej ani żadnych grup lobbujących dane rozwiązanie w sprawie polityki monetarnej. Bitcoin blockchain jest zdecentralizowanym systemem księgowym, a tak zwani górnicy są księgowymi. Zdecentralizowane zarządzanie własnością zasobów cyfrowych jest podstawową innowacją i schematem jego działania. Toteż rola dodatkowej strony świadczącej usługę powiernictwa, rozliczeń i księgowość jest zbędna.

Cechą szczególną kryptowalut jest to, że łączą transakcyjne zalety wirtualnego pieniądza z ogólną niezależnością zdecentralizowanego przetwarzania transakcji. Ponadto, podobnie jak w przypadku złota, tworzenie nowych jednostek Bitcoin jest konkurencyjne, a wygrywa ten, kto pierwszy rozwiąże skomplikowaną zagadkę matematyczną. Każdy może zaangażować się w kreację nowych jednostek Bitcoina, pobierając odpowiednie oprogramowanie i podłączając się do sieci jako pełny węzeł. W praktyce jednak w dzisiejszym miningu dominuje kilku dużych grup posiadających większość mocy obliczeniowej sieci. Powodem jest to, że konkurencja stała się zacięta i tylko duże farmy górnicze z wysoko wyspecjalizowanym sprzętem i dostępem do taniej energii elektrycznej nadal mogą czerpać zyski z kreacji kryptowalut.

Kryptowaluty Banku Centralnego – czy to ma sens?

Naukowcy podkreślili jeden z ich najważniejszych punktów, który jest często pomijany przez zagorzałych zwolenników walut fiducjarnych nad Bitcoinem lub na odwrót.

„Każda forma pieniądza ma swoje zalety i wady. To dlatego symultanicznie współistnieje wiele form pieniędzy. „

Gotówka jest praktycznie nieograniczona w użyciu i anonimowa, nie wymaga konta i systemu księgowego. Nie ma jednego punktu ataku (takiego jak serwer rozliczenia płatności), który może zakłócić system płatności gotówkowych. Monety i banknoty jawią się jako solidny i zdecentralizowany system płatniczy, w szczególności przy niskich kwotach transakcyjnych. Nie ma również powiązania kredytowego ani ryzyka związanego z rozliczeniem. Transakcje są ostateczne i odbywają się osobiście, umożliwiając wymianę handlową, nawet jeśli strony nie ufają sobie nawzajem. Oczywiście nie jest to opłacalne w przypadku transakcji zdalnych, takich jak zakupy online. Musimy wtedy oczekiwać wybranego towaru, aby sprawdzić jego stan i zawartość korzystając z droższych poleceń zapłaty za pobraniem. Badacze zwracają uwagę, że gotówka jest jedyną płynną formą płatności i tezauryzacji używaną poza prywatnym systemem finansowym na szeroką skalę.

Kryptowaluty remedium na problemy gotówki

Bank uważa, że kryptowaluty są realną alternatywą dla gotówki i będą w stanie osiągnąć lepsze wyniki, aniżeli gotówka. Problemy takie jak skalowalność, wysokie opłaty i adopcja mogą finalnie zostać rozwiązane dzięki implementacji Lightning Network. Badacze dodali także, iż gotówka jest nieskuteczna przy wysokich kwotach, droga, ułatwia przestępczość i ogranicza zdolność banku do korzystania z ujemnych nominalnych stóp procentowych. Bank proponuje emisję pieniądza elektronicznego centralnego dla wszystkich jako rozwiązanie alternatywne. Naukowcy z St. Louis wierzą, że uprościłoby to politykę pieniężną poprzez promowanie powszechnego korzystania z rachunków banku centralnego bez konieczności uczestnictwa banków komercyjnych. W rzeczywistości bank centralny nie musiałby nawet dostosowywać swojej infrastruktury, aby zapewnić każdemu dostęp do elektronicznych funduszy i rachunków bankowych w banku centralnym. Ustawodawstwo mogłoby zobowiązywać banki komercyjne do integracji rachunków klienckich z bankiem centralnym. A także, zobligować do przechowywania środków klientów na bilansie banku centralnego. Dzięki czemu środki konsumentów w przypadku bankructwa banku komercyjnego byłyby chronione w sposób automatyczny.

Z drugiej strony naukowcy twierdzą, że żaden renomowany bank centralny nie ma wystarczająco silnej zachęty ekonomicznej i administracyjnej do wydawania własnych kryptowalut.

Tomasz Kurowski, kwiecień 2018.

 

Źródła i referencje:
1. https://www.ccn.com/us-federal-reserve-bitcoin-study/ – Źródło obrazu
2. https://research.stlouisfed.org/publications/review/2018/02/13/the-case-for-central-bank-electronic-money-and-the-non-case-for-central-bank-cryptocurrencies – Badanie przeprowadzane przez analityków oddziału Banku Federalnego USA w St. Louis.

Komentarze