Kolejny adres Bitcoin z czasów Satoshiego przebudził się z uśpienia

35 005

To już kolejny, bitcoinowy portfel, który został aktywowany w tym roku po wielu latach uśpienia.

Z danych udostępnionych przez usługę śledzenia kryptowalut Whale Alert wynika, że ​​w ciągu ostatnich 24 godzin, po długim okresie braku aktywności obudził się jeszcze jeden portfel kryptowalut z bitcoinami kupionymi i/lub wydobytymi dziewięć lat temu. To kolejny, uśpiony jak dotąd adres BTC, który został aktywowany w tym roku.

Portfel 1BamMXZBPLMwBT3UdyAAKy3ctGDbXNKoXk zawierał 616 bitcoinów o wartości 29 470 042 USD. W 2012 roku ta kwota BTC stanowiła równowartość zaledwie 6667 USD, co oznacza, że ​​do tej pory wzrosła 4499 razy.

To nie pierwszy raz, kiedy uśpiony portfel BTC został aktywowany w 2021 r. Z takich adresów dokonywano już transakcji w lipcu, marcu i lutym. Ich salda na dzień aktywacji wynosiły odpowiednio 791 BTC (26 147 621 USD), 5000 BTC (280 814 423) i 2 289,53 BTC (o wartości około 110 mln USD).

W komentarzu do tweeta Whale Alert pewien użytkownik stwierdził, że ruchy na adresie mogą być postrzegane jako zły znak, ponieważ jego właściciel może rozważać upłynnienie środków na rynku. Dodał, że wieloryby prawdopodobnie pozostają w kontakcie z innymi dużymi graczami, co w jego opinii może doprowadzić do znaczącego dumpu ceny.

Bitcoin spada poniżej 45 000 $

Po osiągnięciu szczytu 48 700 USD (w sobotę 18 września), cena bitcoina spadła do strefy 44 436 USD, tracąc prawie 9% swojej wartości rynkowej (4 248 USD).

Na wykresie bitcoina pojawiły się dziś duże, czerwone świece które zniosły cenę z poziomu 47 225 do 44 436 dolarów. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji widać było pewne ożywienie, kiedy cena BTC podniosła się do 45 000 USD.

cena BTC
źródło: link

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze