Bitcoinowy wieloryb budzi się po 9 latach uśpienia

Kryptowalutowy wieloryb, który nie przetransferował ani jednego bitcoina przez prawie dziewięć lat, wysłał właśnie BTC warte około 34 miliony dolarów BTC na adres innego portfela.

Wspomniany portfel został załadowany 900 BTC dokładnie 16 sierpnia 2012 r. o 16:40. Dane Bitcoincharts wskazują, że kryptowaluta kosztowała wówczas około 13,50 USD. Oznacza to, że w chwili, gdy cyfrowe środki wpływały na jego adres, 900 bitcoinów było warte około 12 150 USD. To mniej niż jedna trzecia ceny jednego bitcoina w chwili przygotowywania niniejszej publikacji.

We wtorek, w momencie przeprocesowania transakcji, te same 900 bitcoinów przedstawiało wartość 33 794 136 USD, co oznacza wzrost o 278,041%. Portfel, na który wpłynęły bitcoiny, nie ma powiązań z żadnymi instytucjami kryptowalutowymi, giełdami ani inwestorami.

W ciągu ostatnich dziewięciu lat, na długo uśpiony portfel wielokrotnie wpływały śladowe ilości bitcoinów, chociaż transakcje te wydają się być wynikiem ataków typu dusting.

Ataki tego typu polegają na tym, że hakerzy i oszuści wysyłają niewielkie ilości kryptowaluty (dust) do dużej liczby portfeli osobistych, próbując złamać prywatność posiadaczy portfela. Następnie oszuści próbują prześledzić aktywność transakcyjną docelowych portfeli, aby zidentyfikować osoby lub firmy, które za nimi stoją.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze