Kiyosaki: Czekam, aż BTC spadnie do 24 000 USD

Robert Kiyosaki twierdzi, że największe spadki są najlepszą okazją na wzbogacenie się. Obawy o to, że cena bitcoina może spaść jeszcze bardziej podziela również Willy Woo.

Cena bitcoina znalazła się w piątek pod ogromną presją spadkową po oświadczeniu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych o możliwości szybkiego podwyższenia stóp procentowych. Cena kryptowaluty zareagowała na tę wiadomość negatywnie, podczas gdy kurs dolara amerykańskiego gwałtownie wzrósł.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin kosztuje 35 682 USD. Robert Kiyosaki, autor bestsellerowej książki „Bogaty ojciec, biedny ojciec” twierdzi, że spadki mogą się jeszcze pogłębić. W swoim najnowszym tweecie zadeklarował, że „największy krach w historii świata” znajduje się tuż za rogiem.

Kiyosaki czeka, aż bitcoin spadnie do 24 000 USD

Kiyosaki, który inwestuje w nieruchomości i metale szlachetne, interesuje się również innymi aktywami, które trzymają wartości – w tym bitcoinem. W tweecie z 19 czerwca powtórzył swoje obawy dotyczące systemu finansowego.

Jest to prawdopodobnie odniesienie do ostatnich wiadomości o większej pomocy stymulacyjnej ze strony rządu Stanów Zjednoczonych. Niektórzy oficjele naciskają na prezydenta Bidena, aby przeprowadził czwartą rundę pomocy stymulacyjnej.

Kiyosaki wróży, że nadchodzi katastrofa. Deklaruje, że obecnie kupuje więcej złota i srebra. „Największe spadki są najlepszą okazją na wzbogacenie się” – podsumowuje.

Kiyosaki nie jest jedynym inwestorem alarmującym o zbliżającym się krachu bitcoina

Popularny i wysoko ceniony analityk Willy Woo również dostrzega ryzyko pogłębienia spadków na rynku króla kryptowalut. Bitcoin jest według niego zagrożony potencjałem poważnej korekty:

„Moja jedyna obawą o ryzyko spadków wiąże się z tym, czy rynek akcji doświadczy poważnej korekty, która pociągnie cenę BTC w dół, bez względu na to, co mogą sugerować fundamenty on-chain. Warto zwrócić uwagę na siłę USD na DXY, co sugeruje, że niektórzy inwestorzy skłaniają się do poszukiwania bezpieczeństwa w USD.”

Obawy przed rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa na całym świecie doprowadziły w marcu 2020 r. do lockdownów w krajach na całym świecie. Panika spowodowana niepewnością gospodarczą wywołała krach na giełdzie, który przeniósł się na i tak już roztrzęsione rynki kryptowalut. Według Woo, jeśli historia się powtórzy, a giełda zacznie gwałtownie spadać, sytuacja może dać bitcoinowi ważny impuls wzrostowy.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze