Kapitalizacja Bitcoina nie spadnie już nigdy poniżej 1 biliona USD

Znany trader i analityk Willy Woo twierdzi, że kapitalizacja rynkowa Bitcoina prawdopodobnie nigdy więcej nie spadnie poniżej poziomu 1 biliona dolarów.

W serii ostatnio opublikowanych tweetów Woo stwierdził, że price action Bitcoina odzwierciedla podobne okresy poprzednich bull runów tuż przed kolejnymi falami kontynuacji wzrostów.

Stawiam nas w tym miejscu w porównaniu z poprzednimi cyklami (potwierdzają to dane on-chain).

Teoria podwójnego szczytu: moim zdaniem bitcoin kończy pierwszy z „podwójnych szczytów” i okazuje się, że trójkąt zwyżkujący biegnący w bok to wszystko, co otrzymujemy.

Zmienność jest wyraźnie niższa w tym cyklu”.

willy woo
źródło: tutaj

Kapitalizacja liczona w bilionach

Woo wyjaśnił, że ​​gdy bitcoin wyjdzie z obszaru kapitalizacji rynkowej o wartości 1 biliona USD, co ma miejsce przy cenie 53,500 USD za BTC, flagowa kryptowaluta prawdopodobnie nigdy więcej nie powróci do niższego poziomu.

„Gdy ten poziom stanie się faktem, prawdopodobnie nigdy więcej nie spadniemy poniżej pułapu 1 biliona USD. Historyczne dno kolejnego rynku bessy było wyższe niż ten moment. ”

Analityk zauważył, że ​​11,5% wszystkich BTC w obiegu zmieniło ostatnio właściciela powyżej kapitalizacji rynkowej Bitcoina wynoszącej 1 bilion USD. Oznacza to ogromne wsparcie na poziomie cenowym 53 500 USD.

„Dostaliśmy 2 dni zamknięcia poniżej pułapu 1 T i szybko zostało to odrzucone”.

BItcoin: 2 miliony dolarów za sztukę

W szerszej perspektywie czasowej Woo przewiduje, że cena bitcoina przekroczy 2 miliony dolarów. Przesłanką ku realizacji takiego scenariusza miałoby być to, że aktywo stoi w obliczu ogromnego szoku podażowego, a mainstream zaczyna powoli zdawać sobie sprawę z tego, jak łatwo jest przechowywać wartość w BTC w porównaniu z innymi aktywami:

„Gdy raz zobaczysz coś, do czego jest łatwy dostęp, na przykład Bitcoin, bez kłopotów z utrzymywaniem aktywów, takich jak nieruchomości, będzie to miało duży wpływ. Nie ma mowy, żeby Bitcoin zatrzymał się na kapitalizacji rynkowej złota, która wynosi 10 bilionów dolarów. Będzie ona znacznie wyższa. Oznacza to, że ​​zamierzamy sięgnąć milionów dolarów na monetę. Trudno teraz w to uwierzyć, ale jeśli spojrzysz na same fundamenty i rozciągniesz je w dłuższej perspektywie zobaczysz, jak tani jest dziś bitcoin”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze