Jeśli historia się powtórzy, cena bitcoina nie spadnie już nigdy poniżej 10 000 USD

Ważny wskaźnik techniczny pokazuje, że jeśli historia zechce się powtórzyć, cena bitcoina nie powinna już nigdy więcej spaść poniżej 10 000 USD.

Może się wydawać, że po ostatnich wzrostach jesteśmy od tego poziomu dość daleko. Warto jednak spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy. W końcu BTC znajdował się w obrocie poniżej tego poziomu niecałe 7 miesięcy temu…

Cena Bitcoin nie powinna już spaść poniżej 10 000 USD

Wartość BTC od kilku miesięcy gwałtownie rośnie. W rzeczywistości ostatni raz, gdy notowano go poniżej 10 000 USD, miał miejsce na początku września 2020 r. – około 7 miesięcy temu.

Jeden z bardziej popularnych analityków i komentatorów bitcoinowej branży, a także znany zwolennik kryptowaluty, Carl 'The Moon’ Runefelt, wyjaśnił w jednym ze swoich ostatnich filmów na YouTubie powód, dla którego uważa, że cena bitcoina nigdy więcej nie wróci poniżej 10 000 USD.

cena bitcoina 10 000 USD
kurs BTC/USD; źródło: TradingView

Jak widać na powyższym wykresie, jeden z najsilniejszych wskaźników – 200 tygodniowa średnia ruchoma (WMA), stale rośnie w ostatnich miesiącach. Aktualnie znajduje się powyżej 10 000 USD.

Moon wyjaśnia, że właśnie ta ​ MA „wydaje się być ostatnią linią wsparcia”.

„HODLerzy bronią tych poziomów i nie możemy ich przebić. Nie jesteśmy w stanie tego złamać. Oznacza to, że […] obecnie 200 WMA wynosi 10 000 USD. Zatem logicznie oznacza to, że cena bitcoina nigdy więcej nie spadnie poniżej 10 000 USD”.

Historia oparta na wzrostach

Patrząc na powyższy wykres, wyraźnie widzimy, że cena bitcoina od dłuższego czasu wykazuje tendencję wzrostową i nie było punktu, w którym 200-dniowa WMA skierowałaby się w dół.

Było kilka prób złamania 200 WMA, ale wszystkie zakończyły się niepowodzeniem. Nawet w marcu 2020 r., kiedy cena załamała się o blisko 50% bitcoin ostatecznie nie zamknął tygodniowej świecy poniżej 200 WMA.

Ostatnio bitcoin odzyskał momentum po wzroście do 54 000 USD po znaczącej korekcie i kilku dniach niezdecydowania. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowaluty przekracza 1 bilion dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze