Wieloryb wprawił w ruch ponad 15 000 BTC | Ile wyniosły opłaty?

Jeden z najbardziej zasobnych portfeli sieci Bitcoin przetransferował w tym tygodniu BTC o wartości ponad 913 milionów dolarów.

Zgodnie z danymi Blockchain.com (aktualnymi na moment przygotowywania niniejszej publikacji), z portfela przesłał ponad 15 078 bitcoinów za opłatą zaledwie 0,00001660 BTC o wartości około 0,99 USD.

15000 bitcoinów
źródło: link

Według danych BitInfoCharts, saldo portfela wysyłającego opiewa teraz na 0 bitcoinów. Gdyby nie wspomniany transfer, adres ten byłby obecnie 53 najbogatszym adresem w sieci Bitcoin.

Bitcoiny zostały przekazane na drugi nieznany adres po czym, niecałą godzinę później, powędrowały do kolejnego nieznanego portfela. Około półtorej godziny po otrzymaniu BTC, ten trzeci portfel przekazał wszystkie BTC na czwarty nieznany adres. Półtorej godziny po otrzymaniu BTC z trzeciego portfela, wspomniany wyżej czwarty nieznany portfel przeniósł BTC na piąty nieznany adres, na którym bitcoiny aktualnie się znajdują.

Według BitInfoCharts, właśnie ten piąty adres zajmuje teraz 53 miejsce w zestawieniu najbardziej zasobnych portfeli BTC na świecie, z wartością około 898 milionów dolarów.

Dystrybucja BTC wśród 10 największych portfeli Bitcoin przedstawia się następująco:

najbogatsze adresy bitcoin
źródło: link

Wyjątkowo niska opłata

Po raz kolejny uwagę przykuwa wyjątkowo niska opłata transakcyjna, którą wieloryb musiał ponieść przenosząc środki. Jej wysokość jest oczywiście nieporównywalna w odniesieniu do tej, którą należałoby wnieść chcąc transferować środki o podobnej wartości za pośrednictwem tradycyjnego systemu bankowego.

Niejednokrotnie w historii kryptowalut zdarzało się, że – najczęściej na skutek nieuwagi użytkownika – opłata wynosiła o wiele więcej niż można by pomyśleć.

Posiadacze cyfrowych aktywów umieszczali nierzadko nieodpowiednie wartości w niewłaściwych polach dedykowanych określeniu wysokości opłat. Skutkowało to wygórowanymi stawkami za transfer środków. Na przykład, ktoś mógł chcieć wysłać 12 bitcoinów (BTC) za opłatą 0,01 BTC, chociaż przypadkowo umieścił 12 BTC w polu opłat, wydając na nie tym samym 12 BTC. Skutkiem tego, na adres docelowy wskazany w transakcji dotarłoby zaledwie 0,01 BTC.

Więcej informacji na temat takich przypadków znajdziesz w artykule pt. Największe opłaty transakcyjne w historii kryptowalut:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze