Ulica panikuje, a wieloryby korzystają

Dzisiejsza korekta na rynku wyniosła około 5,5% na Bitcoinie i niecałe 10% na popularnych altach, co jak na rynek kryptowalut nie jest niczym niezwykłym. Wielu niedoświadczonych inwestorów zareagowało jednak paniką, a takie błędy są chętnie wykorzystywane przez wieloryby.

Podczas dzisiejszych spadków na zakupy wybrał się właściciel trzeciego co do wielkości portfela BTC i zainwestował w 207 Bitcoinów w momencie, w którym cena zbliżyła się do 60 000 USD. Całkowita wartość tej transakcji to około 12 420 000 dolarów (co przekłada się na 50 940 865 złotych).

Aktywność wielorybów może być zapowiedzą dalszych wzrostów

W dzisiejszym artykule Bitcoin: Największa aktywność wielorybów od 2017 roku zwiastunem wzrostów? informowaliśmy o danych on-chain, zgodnie z którymi wieloryby (czyli inwestorzy dysponujący dużą ilością środków) są obecnie niezwykle aktywne, a taka sytuacja nie miała miejsca od 2017 roku.

Zakup 207 BTC przy obecnym kursie potwierdza, że jego właściciel najprawdopodobniej oczekuje dalszych wzrostów. Trzeba jednak mieć na uwadze, że duzi gracze zdają sobie sprawę, że ich ruchy obserwuje wielu mniejszych inwestorów, co mogą wykorzystywać na swoją korzyść.

Gdzie można śledzić ruchy wielorybów?

Jednym z najprostszych sposobów na to, aby być na bieżąco z istotnymi działaniami wielorybów, jest śledzenie wpisów zamieszczanych na koncie @whale_alert, które na Twitterze obserwuje ponad 1,7 miliona osób.

Co kilka-kilkanaście minut pojawiają się tu informacje o dużych zakupach, sprzedażach lub transferze środków. Przy okazji przypominamy o twitterowym koncie Bithub (@BithubPl). Warto je obserwować, aby być na bieżąco z najciekawszymi informacjami ze świata kryptowalut.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że wiele naprawdę dużych transakcji to obecnie transakcje pozagiełdowe (OTC). Takie usługi oferuje wiele popularnych giełd, czego przykładem może być Coinbase, Binance, Kraken oraz Huobi. Klienci, którzy dysponują dużym kapitałem, mogą dzięki temu lepiej zadbać o swoją prywatność, skrócić czas transakcji, a przede wszystkim uzyskać lepsze ceny.

Co sądzisz o dzisiejszych zakupach, jakich dokonał trzeci co do wielkości bitcoinowy wieloryb? Czy obecne spadki rzeczywiście można uznać jedynie za drobną korektę?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze