Halvingowe świece bitcoina | Pewny strzał czy zwykła wróżba?

3 429

Zobaczcie cztery halvingowe świece bitcoina. Kryptowaluta znajduje się aktualnie dokładnie pomiędzy wynikami z lat 2012 i 2016. Czy to historyczny, trzeci podział nagrody w sieci króla kryptowalut odpalił aktualny rajd ceny?

Od czasu ostatniego halvingu, wartość BTC wzrosła blisko 2,2 razy. Stan danych na dzień dzisiejszy można z powodzeniem porównać z sytuacją ceny związaną z dwoma poprzednimi podziałami nagrody. Ich analiza wskazuje wyraźnie, że bitcoin jest teraz na dobrej drodze do kolejnego, znacznego wzrostu cen.

Bitcoin | 120% w górę od maja 2020 r.

Halving Index ChartsBTC porównuje postęp Bitcoina od połowy maja z okresami sześciu miesięcy po halvingach z 2012 i 2016 roku.

Analiza tych danych poświadcza, że jeśli chodzi o price action, Bitcoin pokonuje wymiar bull runu na ATH z 2017 roku. Tylko rok 2012 przyniósł szybsze zwyżki, w czasie, gdy przy halvingu BTC / USD kosztował zaledwie 12 USD.

Sześć miesięcy po halvingu z maja 2020, cena Bitcoina jest 2,2 razy wyższa. Halving z 2016 roku BTC wzrósł 1,3 razy (w tym samym okresie czasu). Rok 2012 przyniósł 12-krotny wzrost.

halvingowe świece bitcoina
źródło: ChartsBTC

Czekam na rząd wielkości

Powyższa analiza podbija narrację, jakoby price action bitcoina w 2020 roku miało niewiele wspólnego z tym, jak wyglądało to trzy lata temu. Kupujący zmienili swój charakter i przybierają teraz postać korporacyjnych gigantów, którzy zaspokajają popyt na BTC wśród klientów i inwestują długoterminowo, a nie tylko w celach spekulacyjnych.

Dobrze znany wszystkim PlanB, uważa, że styczeń 2021 może oznaczać początek znacznie szybszego cyklu aprecjacji. Miałby on być również zgodny z wynikami BTC po obydwu poprzednich halvingach.

Halvingowe świece bitcoina | Wszystko przed nami?

Wykres przedstawiający „halvingowe świece bitcoina” pokazuje perspektywicznie rok 2020. Widać na nim wyraźnie, jak ogromny potencjał wzrostowy stoi przed BTC przed zakończeniem obecnego cyklu halvingu w 2024 roku.

świece bitcoina
źródło: ChartsBTC

Każda świeca popychała dotychczas kurs BTC / USD do ceny, która była o rząd wielkości wyższa od poprzedniej. Czy historia powtórzy się i tym razem? Czy zobaczymy bitcoina za 100 000 USD?

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze