Górnicy gromadzą BTC w najszybszym tempie od maja 2021 | Co to oznacza?

13 191

Górnicy sieci Bitcoin znajdują się w trybie „masowej” akumulacji BTC.

Nowe dane on-chain pokazują, że górnicy sieci Bitcoin akumulują więcej cyfrowych monet niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Czy to kolejny sygnał potwierdzający, że nie warto teraz sprzedawać?

Górnicy nie chcę sprzedawać bitcoinów

Punktem wyjścia do udzielenia odpowiedzi na postawione wyżej pytanie jest rzut okiem na wskaźnik zmiany pozycji górników. O analizę sytuacji na wykresie tego wskaźnika on-chain pokusili się analitycy Glassnode.

Cena bitcoina może w tym roku rozczarowywać inwestorów spot, aczkolwiek Ci, którzy kupili BTC wcześniej z zamiarem trzymana w dłyższym terminie, nie wydają się być zbytnio zaniepokojeni.

Do grona „silnych rąk” dołączyli teraz górnicy, którzy w pierwszych dwóch tygodniach 2022 roku znacząco zwiększyli wymiar gromadzenia cyfrowych monet.

źródło: link

W ciągu ostatnich pięciu dni u górników lądowało ponad 5000 BTC dziennie. Akumulacja trwa praktycznie od listopada, kiedy bitcoin osiągnął rekordowe 69 000 USD.

To nie wszystko

Analiza danych odnośnie rentowności górników dostarczone przez CryptoQuant podkreślają wagę zakresu, w jakim odzyskali siły od czasu majowych zawirowań w Chinach.

Według danych aktualnych na dzień 11.01, poziom całkowitych rezerw BTC górników wyniósł 1,859 mln. To najwięcej od czasu wyraźnej redukcji pod koniec 2020 r., po tym, jak BTC/USD przekroczył poprzednie rekordy wszech czasów z 2017 r.

rezerwy górników BTC
Rezerwy górników BTC; źródło: CryptoQuant

HODL

Odsetek podaży bitcoinów, które zostały uznane za utracone lub znajdują się w stanie relatywnego uśpienia w portfelach inwestorów długoterminowych, osiągnął w tym tygodniu najwyższy poziom w skali roku. Poza rynkiem (prawdopodobnie na zawsze) jest ponad 7,27 mln BTC.

W lecie ubiegłego roku wskaźnik ten wyznaczył dołek. Poniższa grafika od Glassnode potwierdza, że od czasu osiągnięcia przez BTC ATH, trend w zakresie akumulacji króla kryptowalut właściwie tylko przyspieszał.

bitcoin hodl
źródło: Glassnode

źródło: link

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze