Goldman Sachs szykuje instrumenty inwestycyjne oparte o bitcoin

Goldman Sachs jest coraz bliżej wydania pierwszych kanałów inwestycyjnych dedykowanych bitcoinowi (BTC) i innym kryptowalutom do końca drugiego kwartału 2021 roku.

Według CNBC, bank z Wall Street planuje zaoferować produkt finansowy klientom zrzeszonym w swojej prywatnej grupie zarządzającej majątkiem, która jest skierowana do zamożnych osób, rodzin i osób posiadających w portfelu co najmniej 25 milionów dolarów do zainwestowania.

Goldman Sachs chce zaoferować „pełne spektrum” inwestycji w BTC

Mary Rich, nowo mianowana globalna szefowa ds. aktywów cyfrowych w wydziale zarządzania prywatnym majątkiem Goldman Sachs stwierdziła niedawno, że bank chce zaoferować „pełne spektrum” inwestycji w BTC i inne kryptowaluty w obliczu rosnącego popytu na tę wschodzącą klasę aktywów.

„Ściśle współpracujemy z zespołami w całej firmie, aby zbadać sposoby oferowania przemyślanego i odpowiedniego dostępu do ekosystemu kryptowalut klientom z sektora prywatnego i jest to coś, co spodziewamy się zaoferować w najbliższej przyszłości”.

„Istnieje grupa klientów, którzy traktują ten składnik aktywów jako zabezpieczenie przed inflacją, a tło makro z ostatniego roku z pewnością miało na to wpływ” – skomentowała Rich. „Jest też duża grupa klientów, którzy w pewnym sensie czują się, jakbyśmy znajdowali się u zarania nowego Internetu i szukaja sposobów, aby uczestniczyć w tej przestrzeni”.

Zgodnie z komunikatem CNBC, osoby zaznajomione z tą sprawą ujawniają, że bank pracuje teraz nad kwestiami zgodności z wymogami organów regulacyjnych, w tym amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Departamentem Usług Finansowych w Nowym Jorku (NYSDFS).

Po co komu bitcoin?

Rich powiedziała też, że klienci Goldman Sachs szukają ekspozycji na bitcoin zarówno jako zabezpieczenie przed inflacją w burzliwym kontekście makroekonomicznym, jak również jako aktywo, które może znajdować się w forpoczcie orgomnej rewolucji technologicznej.

Informacja od Goldman Sachs pojawił się w chwili, gdy inny gigant bankowy, Morgan Stanley, ujawnił w zgłoszeniu do SEC, że 12 z jego funduszy inwestycyjnych może pośrednio inwestować w wiodącą kryptowalutę poprzez kontrakty terminowe rozliczane w gotówce oraz fundusze Grayscale. Rich zadeklarowała, że Goldman Sachs chce zaoferować podobny rodzaj ekspozycji na bitcoin.

„Wciąż znajdujemy się w początkowej fazie tego ekosystemu; nikt nie wie dokładnie, jak to się rozwinie ani jaki będzie tego ostateczny kształt, ale myślę, że można bezpiecznie oczekiwać, że będzie to część naszej przyszłości ”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze