Glassnode: większość BTC jest teraz sprzedawanych ze stratą

Jeszcze kilka miesięcy temu, cena bitcoina osiągnęła ATH. Skłoniło to nowych nabywców do zwiększenia wymiaru zainteresowania kryptowalutą. Rezultatem wyższego popytu był, rzecz jasna, wysoki poziom wolumenu obrotu…

Od tego czasu spadł nie tylko wolumen. Większość monet, które są aktualnie sprzedawane, zostały kupione albo na szczycie albo bardzo blisko niego. Dowiadujemy się tego z jednego z ostatnich raportów firmy analitycznej Glassnode.

„Sieć Bitcoin rozlicza obecnie 5,3 mld USD dziennie w porównaniu do 15,5 mld USD w dziennym wolumenie ustalonym w szczycie w 2021 r.” – zauważyli autorzy raportu. „Spośród rozliczanych transakcji, dominującą większość wydają się stanowić monety, które realizują straty.”

bitcoin wolumen on chain
źródło: Glassnode

Mówiąc jaśniej, ludzie kupowali swoje BTC za więcej, niż je sprzedają. Nietrudno zrozumieć, dlaczego. Cena spadła o ponad 50% z najwyższego w historii poziomu 63 562 USD. Nie dalej jak w dniu dzisiejszym, cena bitcoina spadła poniżej 30 000 USD.

Niezrealizowane straty

Nie wszyscy są skorzy do realizowania strat, zanim cena nie spadnie na kolejny, znaczący poziom wsparcia, który Glassnode estymuje na około 26 500 USD. Analitycy firmy twierdzą, że ​​33% bitcoinów w aktywnym obiegu znajduje się obecnie w stanie „niezrealizowanej straty”. Oznacza to, że jedna trzecia coinów została kupiona za cenę wyższą niż 30 000 dolarów. Jako, że cena bitcoina nie osiągnęła takich poziomów aż do stycznia tego roku, mówimy tu o posiadaczach krótkoterminowych.

źródło: Glassnode

Nic dziwnego, że posiadacze długoterminowi mają się dobrze, nawet jeśli kupili kilka monet bliżej szczytu BTC. Według Glassnode, kontrolują oni 75% podaży w obiegu, z których 92% przynosi zyski. Eksperci przewidują, że pierwsza z wartości wzrośnie do 80% we wrześniu pod warunkiem, że obecny trend zdoła się utrzymać.

Kiedy odbicie w górę?

Brak płynności może ponownie podnieść cenę. „Zwyżka, która rozpoczęła się po okresie hossy, była historycznie wywołana przez [długoterminowych posiadaczy] 65% (2x 2013), 75% (2017) i 80% (2020) krążącej podaży” – czytamy w raporcie Glassnode.

byczy squeeze
źródło: Glassnode

Gdy podaż się kurczy, ceny rosną. Ale, zgodnie z ostrzeżeniem Glassnode, monety utrzymywane ze stratą „mogą stwarzać ogólny opór i presję sprzedaży”.

W rezultacie powyższego inwestorzy nie powinni oczekiwać, że cena bitcoina odbije się, powiedzmy, w sierpniu. Jednak ci, którzy trzymają długoterminowo, mogą przetrwać bez konieczności sprzedaży ze stratą.

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze