Bitcoin poniżej 30 000 USD. Górnicy cały czas sprzedają

Cena bitcoina zanurkowała dziś w nocy do poziomu poniżej 30 000 USD. To spadek o 6,15% w ciągu ostatnich 24 godzin. Co więcej, dane on-chain potwierdzają, że górnicy zaczęli sprzedawać więcej BTC.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs BTC/ USD utrzymuje się na poziomie 29 600 USD:

cena bitcoina spada
cena bitcoina spada poniżej 30 000 USD; źródło: link

Napływ górników na giełdy gwałtownie wzrósł

Jak wskazano w opracowaniu CryptoQuant, wydaje się, że wymiar przepływów środków górniczych na giełdy kryptowalut wzrósł w miniony weekend wyjątkowo dynamicznie.

Z danymi powiązane są trzy podstawowe pojęcia. Pierwsza to suma przepływu wszystkich górników do wszystkich giełd, która pokazuje całkowitą liczbę monet, którą wytransferowali oni w kierunku adresów giełdowych.

Kolejnym terminem jest przepływ transakcji, który wskazuje liczbę transakcji Bitcoin wykonanych z pul wydobywczych na giełdy.

Wreszcie, istnieje średnia przepływu, która jest zdefiniowana jako średnia ilość BTC przeniesiona ze strony górników na giełdy. Wartość ta obliczana jest poprzez podzielenie sumy przepływu przez liczbę transakcji. Ten wskaźnik jest tutaj najważniejszy.

Oto wykres, który pokazuje, jak zmieniła się wartość tego wskaźnika w ciągu ostatniego roku:

górnicy bitcoin
źródło: CryptoQuant

Jak pokazuje wykres, średnia przepływów wszystkich górników do wszystkich giełd osiągnęła w weekend najwyższy punkt od listopada 2020 r.

W zeszłym miesiącu zaobserwowano w tym zakresie również inne, mniejsze szczyty, przy czym średni transfer bitcoinów wynosił ponad 60 BTC. Szczyt z ubiegłej soboty wynosił prawie 100 cyfrowych monet.

Czy sprzedaż BTC przez górników może mieć aż taki wpływ na cenę?

Gdy wartość wskaźnika rośnie, oznacza to, że więcej górników przenosi swoje BTC na giełdy w celu sprzedaży. Jako, że ilości transferowanych bitcoinów są znaczące, presja sprzedaży ze strony górników może mieć wpływ na cały rynek.

W historii bitcoina zdarzały się jednak przypadki, w których wzrost wymiaru sprzedaży ze strony górników nie spowodował załamań ceny. Przykładem takiej sytuacji może być listopad 2020, kiedy to po wzroście wskaźnika cena BTC nadal rosła.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze