„Flash Crash”, czyli ciemne chmury nad bitcoinem

7 979

Clem Chambers sugeruje, że bitcoin może ulec znacznej korekcie cenowej przed wyborami prezydenckimi w USA. Czy czeka nas flash crash na BTC? Jeśli tak, to z jakiego powodu?

Dyrektor generalny ADVFN – wiodącej witryny internetowej poświęconej giełdzie w Europie, powiedział Kitco News, że większość aktywów, które wykazały dodatnią korelację podczas bull-runu w 2020 r., zwykle spada w tandemie. Mówił o złocie i o tym, jak „błyskawiczny krach” na jego rynkach może postawić inne aktywa w obliczu niedźwiedziej łapy.

„Dostałem ostrzeżenie z rynku jakieś dziesięć dni temu… […] wydaje mi się, że jest bardzo prawdopodobne, nie jest absolutnie pewne, ale zbyt prawdopodobne jest, że pojawi się na rynkach, że czeka nas krach”, – powiedział Chambers. „Zwykle przed krachem doświadczam czegoś, co nazywam nieprawidłowym funkcjonowaniem rynku, w wyniku którego moje portfolio po prostu nie zachowuje się tak, jak powinno”.

Czy jest się czego obawiać?

Bitcoin pozostawał w tyle za złotem, zwłaszcza od czasu ogólnego załamania rynków w marcu tego roku. W tamtym czasie bitcoin i złoto spadały ramię w ramię. W pewnym momencie tego roku krótkoterminowa korelacja między kryptowalutą a metalem szlachetnym osiągnęła najwyższy poziom w historii.

Korelacja wzrosła głównie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne przystanie i bardziej ryzykowne aktywa w obliczu spadkowej perspektywy dolara amerykańskiego. Bezprecedensowa polityka pieniężna Rezerwy Federalnej, która obejmuje otwarty program skupu obligacji i prawie zerowe stopy procentowe, podniosła atrakcyjność gotówki i instrumentów gotówkowych, takich jak obligacje rządu USA.

Przewidując krótkoterminowe niskie zyski, inwestorzy zdecydowali się przeładować swoje pozycje w dolarach na złoto, bitcoiny, amerykańskie akcje i inne aktywa.

Ekonomiści uważają, że Kongres nie będzie w stanie uchwalić ustawy stymulacyjnej przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. W związku z oczekiwaniami mniejszej płynności dolara na rynku, wzrósł na niego popyt wśród inwestorów. Z drugiej strony, złoto, akcje i BTC zaczęły korygować swoje lokalne maksima.

W tym miejscu pan Chambers dostrzega ryzyko „awarii”.

Flash crash na BTC? Opinie są sprzeczne

Nie wszyscy podzielają obawy Chambersa, przynajmniej jeśli chodzi o dolara amerykańskiego i jego wpływ na mechanizmy rynkowe.

Stephen Roach, były prezes Morgan Stanley Asia, powiedział, że dolar może spaść o co najmniej 35% do końca 2021 r., Powołał się na wzrosty kursów walut obcych i zbliżające się problemy makroekonomiczne w USA związane z niższymi oszczędnościami i ekspansywną polityka Fed.

Krótko mówiąc, imadło zaciska się na wciąż przewartościowanym dolarze” – napisał Roach.

Niedźwiedzia analogia do dolara wskazuje na zwiększenie popytu na BTC i złoto w nadchodzących sesjach. Niektórzy spodziewają się, że kryptowaluta osiągnie poziom 20 000 USD pod warunkiem, że dolar będzie nadal spadał.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze