Fed | Bitcoin w zawieszeniu przed jutrzejszym przemówieniem Powella w sprawie inflacji

4 250

Bitcoin znalazł się pod presją z powodu niepewności wokół treści przemówienia przewodniczącego Rezerwy Federalnej (Fed) Jerome’a ​​Powella. Wystąpienie ma odbyć się już jutro i dotyczyć, w głównej mierze, problemu inflacji. Co „nowego” szykuje Fed?

Sympozjum ekonomiczne Jackson Hole

To doroczne sympozjum, które jest sponsorowane przez Bank Rezerwy Federalnej Kansas City, odbywa się w Jackson Hole w stanie Wyoming od 1981 r. Z powodu pandemii COVID-19 konferencja odbywa się w tym roku w trybie wirtualnym.

Według raportu CNBC, Powell „prawdopodobnie przedstawi szczegółowo zestaw środków mających na celu podniesienie inflacji” do „zdrowego poziomu”. Ma do tego dojść w czasie przemówienia zatytułowanego „Przegląd ram polityki pieniężnej”.

Dlaczego Fed może dążyć do wyższej inflacji w USA?

Wyjaśnienie znajdujemy w raporcie CNBC:

„Chociaż dla przeciętnego konsumenta chęć podwyższenia kosztów życia może być absurdalna, bankierzy centralni i ekonomiści również postrzegają zbyt małą inflację jako problem. […] Często odzwierciedla to wolno rozwijającą się gospodarkę o niskim standardzie życia. Co więcej, towarzyszące im niskie stopy procentowe dają decydentom niewielkie pole manewru w sytuacjach kryzysowych i konieczności poluzowania polityki pieniężnej”.

Raport CNBC zwraca uwagę, że Krishna Guha, wiceprezes Evercore ISI (i szef zespołu ds. Polityki globalnej i strategii banku centralnego), stwierdził w notatce badawczej, że Powell „wykorzysta swoje czwartkowe przemówienie do przygotowania tła przed nadchodzącym wrześniowym posiedzeniem Fed ”. Guha oczekuje, że Fed„ będzie dążył do umiarkowanego wzrostu inflacji w fazie ożywienia tego cyklu”,. Miałby w ten sposób chcieć uniknąć swego rodzaju spirali deflacyjnej, w którą wpadła Japonia (po Bank Japonii podniósł stopy procentowe w celu zwalczania inflacji).

Pompliano | „Powinniśmy wytrzymać”

Anthony Pompliano – współzałożyciel Morgan Creek Digital – firmy zajmującej się zarządzaniem aktywami kryptowalutowymi, stwierdził w swoim codziennym biuletynie („The Pomp Letter”):

„Nasza gospodarka i nadzorujący ją bankierzy centralni muszą stać się bardziej odporni na ból. Tak jak Paul Volcker był gotów wytrzymać krótkoterminowy ból związany z dwiema recesjami gospodarczymi w poszukiwaniu mocnych podstaw ekonomicznych, powinniśmy być gotowi wytrzymać obecne warunki, nie ulegając pokusie interwencji ”.

Co, jeśli prezes Fed, Jerome Powell, powie w czwartek, że gospodarka amerykańska odradza się znacznie wolniej, niż by tego chciał Fed i że nie ma powodu do obaw o ryzyko wyższej inflacji w USA? Może to oznaczać większe prawdopodobieństwo dalszego luzowania ilościowego (QE). To z kolei może doprowadzić do osłabienia dolara amerykańskiego i wzrostu cen zarówno złota, jak i bitcoina.

Według danych TradingView, Bitcoin kosztuje obecnie około 11 345 USD, co oznacza spadek o ok. 3,90% w ciągu ostatnich 24 godzin:

fed

Oto, co niektórzy popularni analitycy kryptowalut mówią na temat ostatniego price action bitcoina:

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz odcinek wprowadzający:

Od Redakcji (2)

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze