Dyskretny urok konsolidacji i rekordowe, tygodniowe zamknięcie na bitcoinie | Co dalej?

Po weekendzie, w którym największa kryptowaluta uniknęła głębszej korekty, poniedziałek zapowiadał się nadzwyczaj byczo. Co może wpłynąć na price action w krótkim okresie czasu?

W weekend doszło do zamknięcia największej tygodniowej świecy bitcoina na wysokości około 60 000 USD. W chwili pisania tego tekstu, para BTC / USD ponownie celuje w 61 000 USD. To nadal mniej niż 1000 USD z rekordowych poziomów. Analitycy przewidują, że oczekiwania co do ponownego wkroczenia bitcoina na niezbadane dotychczas terytoria cenowe są bardzo wysokie.

„Kolejna próba wybicia” podsumowali dzisiaj analitycy Skew:

Dyskretny urok konsolidacji

Rzut okiem na poziom aktywności w ramach orderbooka Binance pokazuje, że sprzedający ustawili się na poziomach: 60 500, 61 500 i 62 000 USD. Po stronie kupujących, obszarami największego zainteresowania cieszą się: 59 000, 58 000 i 57 000 USD.

Wynikające z tego ograniczenie zmienności, z bitcoinem wciśniętym między zainteresowanie kupnem i sprzedażą, jest klasycznym sygnałem dla końcowych etapów konsolidacji cen. W ciągu ostatnich 50 dni bitcoin znalazł się w konsolidacji, odkąd po raz pierwszy osiągnął 58 300 USD w ostatnim tygodniu lutego.

Coinbase dostarcza interesujących wskaźników

Pomimo konsolidacji z ostatnich tygodni nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o fundamenty, które pokazują, że bitcoinowi najprawdopodobniej jeszcze daleko do nowych szczytów ceny.

Według Byzantine General, na poziomie cenowym 60 000 USD nie ma bynajmniej powodu, aby utrzymywać się w pro-spadkowym nastroju.

„Podsumowanie: – nieco przegrzany rynek instrumentów pochodnych – ciągła, mocna oferta spot – przepływ napędzany przez instytucje – brak jeszcze szczytowej euforii w handlu detalicznym – bardzo realna adopcja w mainstreamie – IPO Coinbase może być katalizatorem zmienności”.

„Magiczny” 14 kwietnia

Przypomnijmy raz jeszcze, że w odczuciu wielu analityków i komentatorów branży, listing akcji Coinbase na Nasdaq (14 kwietnia) może stanowić punkt zwrotny dla ceny BTC

W dniu rozpoczęcia notowań często dochodzi do wyprzedaży spółek wchodzących na giełdę, a zatem w tę środę może dojść do przejściowych wahań.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze