Dokąd popłynęły bitcoiny z tajemniczej transakcji?

4 690

Wysoki wolumen transferu do portfela giełdowego Bitcoin dokonany 21 lutego wzbudził wiele pytań i kontrowersji. Dokąd popłynęły bitcoiny z tajemniczej transakcji?

Podmiot (lub grupa podmiotów) przetransferował około 28 000 BTC o wartości ponad 1,5 miliarda dolarów na adres, który podobno należy do usługi OTC giełdy OKEx. Niejaki @ThisIsBullish zauważył, że adres OTC dodatkowo przypisał BTC do kilku portfeli, z których jeden podobno należy do „bogatego” adresu, który wykazał powiązania z wieloma oszustwami związanymi z wydobywaniem w chmurze i praniem pieniędzy w Azji. To ten zaznaczony poniżej na żółto:

adresy
źródło: ThisIsBullish

Płynność na Bitcoinie

Ostatnio na giełdach pojawiły się ogromne spadki rezerw BTC. Spadły one o około 635 000 w porównaniu do szczytu z marca 2020 r. W dużej mierze zbiegły się z okresem wzrostów kursu wymiany BTC / USD, który w tym samym okresie czasu poszybował w górę o około 1200%.

płynność na bitcoinie
źródło: CryptoQuant

Depozyt na OKEx, jak wspomniano powyżej, pojawił się w międzyczasie, gdy bitcoin wykazywał oznaki zmęczenia. W niedzielę kryptowaluta osiągnęła nowy kamień milowy powyżej 58 000 USD, pozostawiając autora tweeta zaniepokojonego wizją rychłej wyprzedaży.

„OKEx Whale” jest „GŁOŚNY” w sposobie prowadzenia działalności, nie obchodzi ich #hodl ani #lazereyes. [Jest] szczęśliwy, mogąc dumpować rynek. Ten przepływ monet mówi nam, że mają teraz amunicję, aby zwiększyć presję sprzedaży w przyszłości”.

Krótkotrwałe trzęsienie ziemi?

Ben Lilly, ekonomista zajmujący się kryptowalutami, napisał artykuł, w którym skupił się na trwającym kryzysie płynności na rynku bitcoina. Stwierdził, że trzy sektory: firmy inwestycyjne obsługujące kryptowaluty, korporacje / instytucje oraz zdecentralizowane finanse, aktywnie wysysają podaż BTC z giełd.

„Oznacza to, że bitcoin faktycznie staje się rzadkością. Jeśli tak się ostatecznie stanie, nastąpi kryzys płynności, co spowoduje znaczny wzrost cen”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze