Derywaty Kryptowalutowe – Wskazówki od CFTC

1 605

Derywaty Kryptowalutowe – Wskazówki od CFTC

21 maja amerykańska Komisja Obrotu Kontraktamu Terminowymi (Commodity Futures Trading Commission) wydała nowe wytyczne dla instytucji finansowych zamierzających oferować instrumenty kryptowalutowe instrumenty pochodne. Produkty finansowe, których wartość wzrasta lub maleje w zależności od wahań wyceny walut cyfrowych. Regulator zidentyfikował dwa kluczowe problemy związane z oferowaniem pochodnych kryptowalutowych. Po pierwsze, „wirtualne platformy kryptowalutowe wykazują zwiększone ryzyko o potencjalny wpływ na rynki regulowane CFTC. W tym potencjalne manipulacje na rynku, ponieważ brakuje im przejrzystości i solidnych regulacji, takich jak platformy instrumentów pochodnych w USA”.

Po drugie, agencja ostrzega, iż ponieważ handel kryptowalutami jest stosunkowo nowym zjawiskiem, a ceny ciągle są wysoko niestabilne. Giełdy i inne rynki kryptowalut mogą nie być w stanie „odpowiednio ocenić nieodłącznego ryzyka kontraktów tych terminowych”. Chociażby przy ustalaniu poziomu marży początkowej dla tych instrumentów finansowych.

Wśród zaleceń zawartych w dokumencie znajdujemy:

  1. Platformy oferujące derywaty kryptowalutowe „powinny regularnie omawiać z pracownikami Komisji szeroki zakres zagadnień związanych z nadzorem nad wystawianymi kontraktami.
  2. Wystawcy instrumentów pochodnych opartych o waluty cyfrowe powinni w cyklicznych interwałach informować Komisję o rozwoju rynku docelowego.

Zgodnie z notatką wprowadzającą, wytyczne zostały opublikowane po tym, jak personel CFTC pracował z personelem z Chicago Mercantile Exchange i CBOE Futures Exchange, aby przeglądać kontrakty terminowe na Bitcoiny na tych rynkach. Produkty pochodne na waluty wirtualne są jednymi z najnowszych instrumentów finansowych na globalnym rynku kapitałowym. Commodity Futures Trading Commission zauważa jednak, że ważne jest, aby zachęcać do innowacji i wzrostu w tych produktach. W tym celu pracownicy Komisji monitorują rozwój sytuacji i omawiają zagrożenia oraz wyzwania, jakie stwarzają dla przemysłu i uczestników rynku. Pierwszorzędne organy regulacyjne powinny być proaktywne, elastyczne i zapewniać właściwy nadzór nad handlem i rozliczaniem derywatów kryptowalutowych.

Źródła i referencje:

  1. https://www.ethnews.com/cftc-offers-guidance-around-listing-cryptocurrency-derivatives CFTC wydaje raport w celu pouczenia na temat wyceny i rozliczania instrumentów pochodnych opartych o kryptowaluty
  2. https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@lrlettergeneral/documents/letter/2018-05/18-14_0.pdf Raport CFTC wydane 21 maja 2018 w sprawie kontraktów terminowych na waluty cyfrowe.
Komentarze