Najgorszy scenariusz dla bitcoina | Czy BTC spadnie poniżej 40 000 USD?

2 952

Podczas gdy BTC walczy o odzyskanie poziomu 60 000 USD, uznany analityk kryptowalut Benjamin Cowen przedstawia najgorszy możliwy scenariusz rozwoju wydarzeń.

W swojej nowej analizie Cowen przygląda się temu, co nazywa „pasmem wsparcia hossy”, które łączy wskazania 20-tygodniowej prostej średniej ruchomej (SMA) i 21-tygodniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA).

Według analityka, kiedy bitcoin testował pasmo wsparcia hossy, rzadko zdarzało mu się (historycznie) spadać poniżej tego poziomu. Cowen podkreślił, że do takiej sytuacji nie doszło też, odkąd BTC znalazł ostatnio wsparcie w zakresie wspomnianego pasma (podczas październikowego spadku do 40 000 USD):

„Za każdym razem, gdy traktujemy to jako wsparcie, zwykle nie schodzimy poniżej niego, przynajmniej nie w tygodniowych ramach czasowych. To sprawia, że ​​wierzę, że istnieje duża szansa, że ​​bitcoin nie spadnie poniżej 40 000 USD […].”

Cowen przypomniał również, że ostatnia poważna korekta BTC/USD, która sprowadziła kurs BTC z 52 000 USD do około 40 000 USD, stanowiła spadek o 25%. Gdyby bitcoin powtórzyłby ten sam, 25% wymiar obsunięcia ceny, osiągnąłby dno na poziomie około 51 500 USD, co jest dokładnie na poziomie wsparcia hossy.

„Na razie mamy pasmo wsparcia hossy, które, miejmy nadzieję, pomoże nam utrzymać poziom wsparcia. […]. Nawet jeśli zejdziemy poniżej tego poziomu, w przeszłości zdarzały się przypadki, gdy w następnym tygodniu wracały tuż ponad niego. Jeśli chcesz poznać moją opinię na temat rynku, myślę, że jest wiele powodów, dla których ludzie są nastawieni na spadki; jest wiele powodów, dla których ludzie wierzą we wzrosty; jeśli jednak wziąć pod uwagę wszystkie czynniki uważam, że w skali makro rynek zdecydowanie słania się ku bykom a nie niedźwiedziom.”

Powyższe obliczenia odnoszą się do sytuacji, która panowała na wykresie bitcoina w momencie, gdy Cowen publikował swoją analizę, tj. 27.11.21 r. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji (poniedziałkowy poranek) widzimy, że cena BTC odbiła w górę do 57 383 USD, co stanowiło lekko ponad 6% wzrostu (w ciągu ostatnich 24 godzin).

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze