Czy którykolwiek z tych poziomów cenowych może być pewniakiem pod kątem zakupów BTC?

Bitcoin Jack zna się na wykresach i z reguły wie, co mówi. W jednej ze swoich ostatnich analiz na Twitterze wskazał, na których poziomach ceny najlepiej szukać swojej szansy na zakup…

Rynek bitcoina znajduje się w tym momencie w pewnym stanie niezdecydowania. Z jednej strony, w ciągu ostatnich kilku tygodni, cena BTC pozostawała naznaczona niedźwiedzim sentymentem, podczas gdy z drugiej strony kilka wskaźników wydawało się rysować pozytywną obraz przyszłości.

Uczestnicy rynku nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na charakter price action, którego doświadcza BTC. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, warto poszerzyć perspektywę, oddalić obraz i spojrzeć na niego jeszcze raz. Z tego punktu widzenia bitcoin wydaje się być w „mini cyklu niedźwiedzia” w ramach swojego większego „cyklu byka”.

Trader i analityk Bitcoin Jack podziela takie podejście. W ramach jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi medialnych skomentował:

„Domyślam się, że dołek mini-cyklu niedźwiedzia nastąpi w lipcu z drugą możliwością zakupu w sierpniu/wrześniu”.

Analityk stwierdził ponadto, że jak na razie wspomniany mini-zakres mieści się w przedziale od 32 000 do 36 000 dolarów. Według tradera, ostatecznie otwiera to bitcoinowi drogę do kontynuowania ruchu wzrostowego w zasięgu większego trendu, pod warunkiem, że cena wejdzie na jego kolejny poziom. Jeśli chodzi o konsekwencje przedstawionego w ten sposób prawdopodobnego scenariusza, analityk powiedział:

Jeśli rynek odrzuci ten zakres, spodziewam się albo kapitulacji w lipcu, albo dna w sierpniu […]”

Jak widać na poniższym wykresie, trwająca korekta wydawała się być częścią fali 4, a według analityka rynkowi „brakuje piątej fali”.

„Gra polega na przetrwaniu, jednocześnie cierpliwie budując ryzyko do pozycji na piątą [falę]”.

ewniak
źródło: link

Czy bitcoin zbierze w sobie siły na piątą falę?

Tak czy inaczej warto zauważyć, że aby podjąć próbę wykonania rozmachu potrzebnego do kontynuacji większego trendu rynek potrzebuje czasu na zebranie sił. W odniesieniu do innych kluczowych okazji do zakupu, analityk powiedział:

„Więc z czasem staje się jasne, że ryzyko spadkowe teoretycznie się skończyło i spadek wewnątrz zakresu staje się wyraźną okazją do zakupu albo kapitulacja w czwartej fali rozwija się i jest to również wyraźna szansa na zakup”.

Analityk potwierdził, że korekta czwartej fali „jeszcze się nie skończyła”. W odniesieniu do następnego przedziału czasowego ATH, Bitcoin Jack podsumował:

„[…] prognozy czasowe sugerują wrzesień jako punkt zwrotny odwrócenia i przełamania w kierunku nowego ATH.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze