Chiny procesują 90% największych transakcji BTC

Dominacja Azji na rynku kryptowalut stale rośnie. W tej chwili, ponad 42% całkowitej kapitalizacji z 20 topowych projektów pochodzi właśnie z tego kontynentu. Jeżeli chodzi o bitcoina, w Chinach inicjowane jest około 90% największych transakcji BTC.

Być może nikogo z Was nie zdziwi fakt, że to właśnie Chiny niosą ze sobą najbardziej znaczącą część wolumenu handlu BTC. Wskazują na to wyniki analizy najnowszych danych od Messari. Same Chiny wielokrotnie dawały wyraz temu, że nie są przyjazne bitcoinowi. Nie przeszkadza to bynajmniej w tym, aby najbardziej zaludniony kontynent świata, Azja, miała największy udział w tym rynku. Co ciekawe, pomimo sytuacji w kontekście BTC, to właśnie w Chinach swoje źródło ma największa aktywność dużych graczy.

W sektorze kryptowalut wciąż dominują Chiny

Władze Chin wielokrotnie podkreślały, że w granicach kraju BTC jest oficjalnie zakazany.Tak czy inaczej, kraj ten pozostaje jednym z największych i najważniejszych graczy w rozwoju najważniejszej z kryptowalut.

Jak już informowaliśmy, Chiny są odpowiedzialne za ponad 60% hash rate BTC. Oznacza to, że ​​większość górników znajduje się właśnie tam.

Raport Messari | Chiny procesują 90% największych transakcji BTC

Firma analityczna Messari sporządziła raport, który przedstawia w liczbach dominację Państwa Środka w kontekście kryptowalut. Oprócz największej liczby górników, najbardziej zaludniony kraj na świecie ma ogromne społeczności zajmujące się rozwojem kryptowalut i jest domem dla „trzech największych giełd świata”.

Jednakże Messari przyznaje, że „wroga narracja” rządu wobec sektora aktywów cyfrowych spowodowała, że ​​lokalni inwestorzy posiadają mniej BTC. Zamiast tego jednak, skupili się na większych i częstszych transakcjach:

„To nie powstrzymało chińskich giełd przed zdobyciem jednego z największych udziałów w rynku na świecie pod względem wolumenu obrotu.

„Azja Wschodnia (głównie Chiny) jest zdominowana przez większe transakcje z 90% wszystkich wolumenów powyżej 10 000 USD. Azja Wschodnia angażuje się w bardziej krótkoterminowe transakcje na szerszej gamie aktywów, w porównaniu z Ameryką Północną, gdzie inwestorzy bardziej koncentrują się na długoterminowym trzymaniu BTC. ”

największych transakcji BTC
wolumeny obrotu na największych giełdach kryptowalut; źródło: Messari

40% kapitalizacji rynkowej w siedzibie głównej pochodzi z Azji

W swoim raporcie Messari przyjęło również szersze podejście, aby zbadać zachowanie deweloperów, inwestorów i użytkowników kryptowalut na całym kontynencie azjatyckim. Oprócz wspomnianej wyżej chińskiej dominacji, inne kraje w regionie, takie jak Indie, Japonia, Hongkong, Korea Południowa i Singapur, przejęły znaczną część kryptowalutowego rynku:

„Ponieważ Azja stanowi 60% światowej populacji, firmy na całym świecie są zainteresowane wejściem na rozwijający się rynek. Pod koniec ubiegłego roku sześć z dziesięciu największych na świecie kryptowalutowych jednorożców miało swoją siedzibę w Azji. ”

W opracowaniu czytamy również, że „z 20 największych projektów, 42% kapitalizacji rynkowej ma swoją główną siedzibę w Azji”. To dane z połowy stycznia 2021 r.

największych transakcji BTC
dominacja Azji w kryptowalutach. źródło: Messari


Firmy azjatyckie dominują również na rynkach kontraktów terminowych. W raporcie Messari znalazła się też konkluzja, że firmy te odpowiadają za 98% obrotów na ETH i 94% wolumenu handlu kontraktami terminowymi BTC.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze