Chiński gigant technologiczny Meitu wchodzi w bitcoin i ethereum

7 842

Zakupy bitcoina i ethereum na poziomie korporacyjnym dotarły już do Azji. Chiński gigant technologiczny Meitu wchodzi w bitcoin i ethereum.

Zgodnie z treścią komunikatu prasowego z 7 marca, chińska firma technologiczna Meitu kupiła bitcoiny o wartości 22,1 mln USD oraz ethereum o wartości 17,9 mln USD. Jest to pierwsza spółka notowana na giełdzie w Hongkongu, która dokonała takiego posunięcia. Jej zarząd zgodził się zainwestować do 100 milionów dolarów w kryptowaluty.

Meitu „wchodzi” w bitcoin i ethereum

Meitu – której hitowa aplikacja do edycji zdjęć może pochwalić się 456 milionami użytkowników – porównuje niewyobrażalny potencjał blockchain do potencjału Internetu. Uważa, że branża jest wciąż na wczesnym etapie, porównując ją do boomu mobile z 2005 roku.

Zarząd firmy przewiduje, że dwie największe kryptowaluty będą w stanie w przyszłości zyskać na wartości. Właśnie to wydaje się być głównym powodem, że Meitu zdecydowała się na krypto-zakupy:

„Niezależnie od długoterminowych perspektyw, ceny kryptowalut ogólnie są nadal bardzo zmienne, dlatego zarząd zdecydował się zainwestować w dwie największe kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej, ether i bitcoin, które jego zdaniem powinny zwiększyć wartość dla akcjonariuszy w perspektywie długoterminowej.”

Co więcej, Meitu chce wejść w samą branżę blockchain, uruchamiając zdecentralizowane aplikacje oparte na Ethereum (dApps):

„Grupa ocenia obecnie wykonalność integracji technologii blockchain z różnymi zagranicznymi firmami, w tym między innymi uruchomienia dApps opartych na Ethereum, a także identyfikuje odpowiednie zagraniczne projekty oparte na blockchainie dla potencjalnych inwestycji.”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze