CEO Morgan Creek Capital: Bitcoin osiągnie 250 000 USD w ciągu 5 lat

Założyciel i dyrektor generalny Morgan Creek Capital Management uważa, że ​​kolejny cykl rynkowy bitcoina może doprowadzić do kontynuacji jego konkurencji ze złotem pod względem kapitalizacji rynkowej i handlu z wartością ponad 200 000 USD.

Podczas wczorajszego wystąpienia w Trading Nation CNBC, Mark Yusko porównał szybką adopcję bitcoina do rozwoju FAANG – Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google.

„To jest sieć, a sieci rosną wykładniczo. To najszybsza sieć w historii o wartości biliona dolarów, depcząca tuż po piętach FAANG, której zajęło to, wiesz, 15 do 20 lat, w zależności od tego, na którą z nich spojrzysz”.

Bitcoin jak złoto

Prognoza cenowa szefa Morgan Creek Capital Management opiera się na założeniu, że bitcoin będzie rywalizował ze złotem pod względem „wartości pieniężnej” – koncepcji wywodzącej się ze standardu złota, w którym waluta danego kraju lub pieniądz fiducjarny mają wartość bezpośrednio powiązaną ze złotem. Yusko stwierdził: „Jeśli wartość pieniężna złota wynosi 4 biliony dolarów, to cyfrowe złoto powinno również wzrosnąć do tej sumy”.

Z BTC zmieniającym właściciela za około 59 000 USD i kapitalizacją rynkową na poziomie około 1,1 bln USD, prognoza Yusko sugeruje, że bitcoin może w przyszłości kosztować co najmniej 235 000 USD.

CEO Morgan Creek powiedział, że bitcoin stanie się podstawowym protokołem wartościowego Internetu, porównując kryptowalutę do protokołu kontroli transmisji / protokołu internetowego lub TCP / IP – standardowego protokołu umożliwiającego komputerom łączenie się i udostępnianie danych w Internecie.

Yusko nie jest fanem DOGE

Zapytany o inne protokoły lub aktywa kryptowalutowe, takie jak ethereum, litecoin czy dogecoin – które osiągnęły wysokie poziomy cenowe w ciągu ostatnich kilku dni – Yusko stwierdził, że jest miejsce na więcej. Nie jest jednak fanem DOGE:

„Istnieją tysiące monet, a DOGE należy do tej kategorii, które są naprawdę bezużyteczne, są to tylko tokeny, które nie mają żadnej wartości ani przypadku użycia i ostatecznie znikną”.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin był notowany na poziomie 59 000USD, ethereum osiągneło rekord wszech czasów powyżej 4000 USD, ale kurs DOGE spadł do 0,533 USD

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze