Cena BTC bije historyczny rekord | Na wykresie 50 000 USD

3 313

Bitcoin (BTC) osiągnął nowy rekord wszech czasów na poziomie 50 000 USD.

btc usd tradingview
źródło: TradingView

Dane z TradingView pokazały, że BTC / USD wzrósł o ponad 5% w ciągu kilku godzin po tym, jak BNY Mellon potwierdził, że będzie przechowywać kryptowaluty dla swoich klientów.

To, jak również wiele innych pozytywnych doniesień, przyczyniło się do tego, że Bitcoin znalazł się na dobrej drodze, aby osiągnąć znaczący psychologicznie poziom 50000 USD po kilku dniach konsolidacji.

Byki początkowo przejęły kontrolę nad BTC po tym, jak Tesla kupiła BTC o wartości 1,5 miliarda dolarów. W tym samym czasie Europejski Bank Centralny stwierdził, że banki centralne nie będą wchodzić w interakcje z Bitcoinem w przyszłości.

Analitycy platformy instrumentów pochodnych Deribit zauważyli jednak, że doniesieniom od BNY Mellon udało się już zmienić perspektywy inwestorów.

Według danych z orderbooka giełdy Binance, sprzedający ustawili się w kolejce od 49 500 do 50 000 USD, przy rosnącym wsparciu na poziomie 46 500 USD.

btc usdt
Binance: pozycje kupna i sprzedaży BTC/ USD; źródło: Material Indicators

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze