Cena bitcoina na poziomie odbicia nie widzianym od 2017 roku

Cena bitcoina osiąga poziom odbicia, którego nie odnotowano od rekordowego poziomu 2017 r.

Jak pokazują dane, odchylenie od średniej stock to flow skutkowało za każdym razem ( jak dotąd) odbiciem w kierunki nowego ATH. Jak zauważył Philip Swift, współzałożyciel Decentrader, bitcoin stanowi poważne wyzwanie dla narzędzia do prognozowania cen w oparciu o model, który zaproponował PlanB.

Czy nadszedł czas odbicia dla ceny BTC?

Price action BTC oscylowała od połowy maja w dolnym przedziale między 30 000 a 40 000 USD. Bitcoinowe byki wzywały do zachowania spokoju i patrzenia na rynek w perspektywie długoterminowej.

Jak informowaliśmy wcześniej, model „stock-to-flow” nadal uwzględniał taki scenariusz, nawet jeśli jego szacunki wymagały wartości BTC/USD zbliżonej do 70 000 USD. PlanB, wyraził jednak zaniepokojenie przyszłością. Jeśli obecne poziomy utrzymają się przez dłuższy czas, jego model może zostać unieważniony po raz pierwszy w swojej historii.

Podkreślając dywergencję pomiędzy ceną spot a średnią S2F, Swift wyjaśnił, że takie przypadki w rzeczywistości miały miejsce już wcześniej. Za każdym razem bitcoin odbijał się od określonego punktu cenowego w stosunku do średniej wartości wykazywanej przez model, aby w końcu osiągnąć nowe rekordy wszech czasów.

„Minęło dużo czasu, odkąd cena była tak daleko poniżej linii S2F” – wyznał Swift swoim obserwatorom na Twitterze. „Oscylator dywergencji na dole wykresu jest wyróżniony pomarańczową przerywaną linią i strzałkami, aby pokazać porównywalne okresy historyczne. Cena bitcoina odbijała się wcześniej mocno od takich dywergencji”.

odbicie bitcoina
model stock to flow bitcoina z uwzględnieniem ekstremów dyergencji; źródło: PlanB

Kwestia średnich ruchomych

PlanB sugerował już wcześniej, że tegoroczny cykl byka na rynku bitcoina bardziej przypomina rok 2013 niż 2017.

Zarówno w2013, jak i 2017 mieliśmy do czynienia z dwuetapowym rajdem do rekordowego poziomu. Po pierwszym szczycie w każdym przypadku następował znaczący spadek, który następnie ulegał skorygowaniu, aby ostatecznie zapoczątkować skok do nowego szczytu.

PlanB nadal wierzy, że jeszcze w tym roku bitcoin osiągnie wycenę na poziomie 100 000 USD, podczas gdy S2F przewiduje osiągnięcie 100 000 USD lub 288 000 USD od teraz do 2024 roku.

Na początku tego tygodnia PlanB odniósł się do dwóch kluczowych dziennych średnich kroczących (DMA) jako potencjalnego punktu wyjścia do ożywienia w nadchodzących miesiącach.

„Jeśli czerwcowe zamknięcie wyniesie 54 tys. USD (lub więcej), a lipiec, sierpień również 54 tys. USD (lub więcej), to 50DMA odbije się od 200DMA i pozostanie powyżej 200DMA”napisał na Twitterze

cena bitcoina
200- i 50-dniowa średnia ruchoma na BTC/ USD; źródło: PlanB

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze