Bitcoiny sprzed 2019 r. stanowią teraz zaledwie 44% aktywnej podaży

Chociaż BTC jest mniej aktywny niż kiedykolwiek wcześniej w tym roku, traderzy pozostają niezainteresowani tym, aby sprzedawać swoje bitcoiny.

Aktywna podaż Bitcoina osiągnęła w dniu dzisiejszym najniższy od pięciu miesięcy poziom 44,5%:

źródło: Glassnode

Wartość ta mierzy monety, które przemieszczały się przez blockchain w ciągu ostatnich dwóch lat lub wcześniej. Ostatnim razem, tak niski poziom aktywnej podaży odnotowano, gdy cena utrzymywała się na poziomie około 22 000 USD.

„Hodlerzy ostatniej szansy”

Powyższy wykres pokazuje, jak nieatrakcyjny jest pomysł sprzedaży bitcoina po obecnych cenach dla inwestorów, którzy dokonali swoich zakupów przed startem hossy z 2019 roku. Zgodnie z wnioskami płynącymi z badań Unchained Capital, kupujący z 2017 r. nadal reprezentują silną kohortę „hodlerów ostatniej szansy”.

To w pewnym stopniu wzmacnia morale w związku z przyszłym price action króla kryptowalut. Jak pokazują różne wskaźniki, w tym mierzący sentyment indeks Crypto Fear & Greed, 36 000 USD wydaje się być niedowartościowane.

Majowa wyprzedaż zapoczątkowała jednak falę nowo-płynnych monet, co zdołało przełamać dwuletni trend akumulacji.

„Wielkość akumulacji w ciągu ostatnich dwóch lat jest niezwykła, jednak skala presji sprzedaży w maju jest również godna uwagi”napisali analitycy Glassnode.

„Inwestorzy byli wyraźnie wystraszeni podczas tej ostatniej wyprzedaży”.

Salda giełdowe coraz wyżej

Równie niechętni do sprzedaży są górnicy. W stosunku do średniej historycznej, odpływy z adresów górników są obecnie na najniższym poziomie od siedmiu miesięcy.

Jakkolwiek majowe price action bitcoina spowodowało wzrost sprzedaży, od tego czasu sytuacja się odwróciła. Jest obecnie na najniższym poziomie od listopada 2020 r., kiedy bitcoin oscylował wokół swojego szczytu z 2017 r.

odpwy środków z adresów górników bitcoiny
odpływy środków z adresów górników bitcoin; źródło: Glassnode

Tylko handlowcy detaliczni wydają się czekać na zmiany, ponieważ – po dołku z połowy kwietnia – saldo BTC na giełdach nadal rośnie. Zbiega się to również ze spadkiem z aktualnie obowiązującego ATH ceny BTC, które wynosi blisko 65 000 USD.

salda bitcoiny na giełdach
salda bitcoin na giełdach; źródło: Bybt

źródło: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze