Bitcoin za 250 000$ w 2023? Szalona prognoza miliardera.

Obecnie bessa na rynku kryptowalut trwa. Wciąż obserwujemy reperkusje upadku FTX, a Bitcoin utrzymuje się poniżej 17 000 USD. Gdy gdy większość krypto-inwestorów oczekuje jakichkolwiek wzrostów, to Tim Draper nie ukrywa swojego optymizmu.

Jak podaje portal CoinTelegraph miliarder uważa, że cena kryptowaluty osiągnie w 2023 roku wartość 250 000 USD. To ponad 15-krotny wzrost!

Upadek FTX nie wpływa na sukces Bitcoina

Według Drapera upadek FTX nie ma wpływu na znaczenie króla kryptowalut. Podkreśla on, że Bitcoin, w przeciwieństwie do upadłej giełdy jest zdecentralizowany. Uważa on, że ostatnie zawirowania uwypuklają kluczowe wady centralizacji i że pieniądze w scentralizowanym systemie nie są bezpieczne. Dotyczy to zarówno kryptowalut, jak i tradycyjnego systemu finansowego.

Miliarder uważa, że w finansach kluczowa jest odpowiedzialność za swój kapitał, a decentralizacja sprzyja właśnie odpowiedzialności. Portal CoinTelegraph przypomina, że Draper już w 2018 roku prognozował osiągnięcie wartości 250 000 USD najpóźniej na początku 2023 roku i od tego czasu powtarzał swoją prognozę.

Czy 250 000 w 2023 roku jest realne? Jakich argumentów używa Draper

Warto przytoczyć jego wypowiedź na tegorocznym Web Summit. Jak podaje portal CryptoNews Draper prognozował osiągnięcie wartości 250 000 USD do połowy 2023 roku. Według niego BitCoin zyska na popularności, gdy stanie się powszechnym środkiem płatniczym, a kraje próbujące wprowadzić restrykcyjne regulacje ucierpią na tym.

Prognoza wydaje się odrealniona, ponieważ żeby BitCoin osiągnął taką wartość w pierwszej połowie 2023 roku, to musiałby rosnąć o ponad 47% miesięcznie, przez najbliższe 7 miesięcy.

Natomiast dane historyczne z CoinGlass wskazują, że Bitcoin nie osiągnął takich wzrostów od 2013 roku:

Wykres zmian ceny Bitcoina w ujęciu miesięcznym. Źródło: coinglass.com

Złudzeń nie pozostawia także The Crypto Curator:

https://twitter.com/_CryptoCurator/status/1589624136867139584?s=20&t=PxQW0WwI_l4qOM6I9kO5KA

O ile zachowanie optymizmu pomimo ostatnich wydarzeń może być godne podziwu, to tak spektakularna prognoza wydaje się całkowicie odrealniona. Fani krypto są spragnieni zysków, dlatego są podatni na optymistyczne prognozy. Jednak trzeba, zwłaszcza w dzisiejszych czasach zachować ostrożność.

Ponadto upadek FTX może być dodatkowym sygnałem dla polityków, że branża kryptowalut zyskuje coraz większą popularność i niezbędne są regulacje. A ich wpływ na ceny krypto ciężko przewidzieć, ponieważ zależy od ostatecznego kształtu ustaw.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze