Nadchodzi odwilż? Inflacja w USA spada. Jednak nie wszyscy podzielają optymizm…

W ostatnim czasie oczy całego świata krypto są zwrócone w kierunku upadku FTX. Ten czarny łabędź spowodował spadki i osiągnięcie rekordowych dołków podczas obecnej bessy. Jak podaje CoinTelegraph rynek zanotował także największy od maja odpływ akcji blockchain. Jednak pojawiają się głosy, że aktualny dołek został osiągnięty i pozycja się ustabilizowała.

Wczoraj obserwowaliśmy atak na punkt wsparcia 16 000 USD. Jednocześnie cena się obroniła i utrzymała powyżej tej bariery. W momencie pisania tego artykułu zbliża się do poziomu 17 000 USD.

Zainteresowanie kryptowalutami nie maleje, na rynkach tradycyjnych odwilż

Portal Cointelegraph powołując się na dane Coinshares zwraca uwagę, że produkty inwestycyjne w aktywa cyfrowe odnotowały największe, od 14 tygodni wpływy w wysokości 42 milionów dolarów. Największe zainteresowanie było produktami opartymi o Bitcoin.

Jednocześnie inwestorzy wciąż oczekiwali spadków i niemal 5-milionowe wpływy odnotowały krótkoterminowe pozycje inwestycyjne.

Na uwagę zasługuje także odwilż na tradycyjnych rynkach. Te bardzo pozytywnie zareagowały na odczyty inflacji. Wskaźniki CPI w październiku wynosił 7,7% (w porównaniu do 8,2% we wrześniu). Oznacza to spadek o pół punktu procentowego.

Mimo to rynki wciąż oczekują podwyżek stóp procentowych, jednocześnie liczą na łagodniejsze i mniej agresywne wzrosty. Rynki tradycyjne zareagowały pozytywnie na informacje o inflacji. Pozytywne nastroje obserwowaliśmy m.in. na indeksach S&P 500, Nasdaq, Dow Jones.

Informacje o odczytach inflacji w USA pokryły się z bankructwem FTX. Upadek jednej z kluczowych giełd kryptowalut miała znacznie większy wpływ na rynek krypto. Jednocześnie sygnały o wychodzeniu z kryzysu, malejąca inflacja mogą mieć pozytywny wpływ na rynek kryptowalut w długoterminowej perspektywie.

Czy dno zostało osiągnięte?

Być może kurz po upadku FTX już opadł i zainteresowanie kryptowalutami nie maleje, jednak niektórzy analitycy uważają, że dno jeszcze nie zostało osiągnięte. Do tego grona zalicza się między innymi il Capo of Crypto:

Uważa on, że dno znajduje sie na poziomie ok. 14 000 USD. Z pewnością w najbliższym okresie warto zachować szczególną ostrożność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze