Bitcoin za 180 000 USD jeszcze w tej dekadzie?

Według Weiss Crypto Ratings, już niebawem możemy zobaczyć bitcoin za 180 000 USD. To 20 razy więcej niż obecny kurs. W swoim raporcie Weiss stwierdza, że może do tego dojść w ciągu najbliższych 10 lat. Oznacza to, że kurs bitcoina może wzrosnąć do wyżej wspomnianej wartości maksymalnie do 2030 r.

Popyt domniemaną gwarancją wzrostu ceny BTC

Gwarancją wzrostu ceny bitcoina do 180 000 USD ma być właśnie popyt na kryptowalutę. Weiss wyraził opinię, że jeśli bitcoin stanowiłby odzwierciedlenie jednej trzeciej biznesów „safe-haven” opartych na złocie, mógłby przyciągać do siebie wszelkiego rodzaju firmy, aby to właśnie w nim lokowały środki na bazie hedge.

Potencjalne przeszkody

Jako główną przeszkodę w realizacji powyższego scenariusza Weiss upatruje to, że inwestorzy z reguły kupują wówczas, gdy ceny spadają. To zaś (ich zdaniem) stanowi powód, dla którego cena bitcoina znajduje się obecnie w stagnacji.

Pomimo faktu, że najwięksi inwestorzy, popularnie zwani wielorybami, zwiększyli swoją obecność na rynku 2% od czasu halvingu, stagnacja cen stanowi przeszkodę w długo oczekiwanym długoterminowym rajdzie byków.

Do przodu z podniesionym czołem

Czy zainteresowanie inwestycjami wzrosło w wyniku globalnej pandemii COVID-19? Niekoniecznie. Inwestorzy zaczynają zdawać sobie sprawę z potencjału bitcoina i to bez względu na obecny ruch cen rynkowych. W ostatnim miesiącu bitcoin osiągnął lepsze wyniki niż złoto notując 5,9% zysk, podczas gdy złoto spadło o 1%.

Tymczasem niektórzy komentatorzy wyrazili obawy odnośnie możliwości jednoczesnego wzrostu opłat w sieci, który miałby nastąpić wraz ze wzrostem ceny.

Ojciec bitcoinowych meetupów w Seulu, Ruben Somsen, wspomniał o tym już w zeszłym roku, mówiąc:

„Dopóki więcej osób interesuje się bitcoinami, opłaty nieuchronnie będą rosły”.

W 2019 r. opłaty wzrosły z 0,50 USD do 1 USD i 2 USD po znacznym spadku cen. Chociaż po halvingu opłaty spadły z 6,65 USD do średnio 0,56 USD (od 20 maja do 14 czerwca), pogorszeniu uległ również wskaźnik liczby transakcji.

A zatem, czy istnieją jakiekolwiek podstawy by wierzyć, że bitcoin osiągnie wycenę na poziomie kulkuset tysięcy a nawet miliona dolarów?:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze