Bitcoin powyżej 10 000 USD po raz pierwszy od siedmiu tygodni

2 870

Cena bitcoina, największej kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej, przekroczyła dziś 10 000 USD. Nie zdołała jednak utrzymać się na tym poziomie dłużej niż przez zaledwie kilka minut. Maksymalna wartość wyceny, którą zanotował „król kryptowalut” wyniosła 10 023 USD.

Cała sytuacja miała miejsce dziś w południe. O godzinie 13:00 było już po wszystkim. Do tej pory kurs bitcoina spadł do 9927 USD. Potem podniósł się raz jeszcze do 9985 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji BTC znajduje się na poziomie 9914 USD. Ciekawe, co przyniesie dzisiejsza noc…

btc usd 10 000 USD
wykres BTC USD od TradingView

10 000 USD tylko przez kilka minut

Fakt, że Bitcoin przekroczył 10 000 USD, choćby tylko na kilka minut, może być dowodem na to, że okres posuchy dobiega końca. Cena bitcoina praktycznie nie zmieniała się od prawie dwóch miesięcy.

Ostatni raz, gdy BTC przekroczył 10 000 USD, miało miejsce 2 czerwca. Przez resztę czerwca i cały lipiec bitcoin oscylował wokół 9200 dolarów – aż do teraz.

Prawdopodobne przyczyny wzrostu

Można tylko spekulować, dlaczego Bitcoin wzrósł. Może to wynikać z dużego zainteresowania sektorem zdecentralizowanych finansów (DeFi). Ethereum osiągnęło dziś szczyt w wysokości 316 USD, najwyższą cenę od lipca 2019 r. Łączna wartość środków zablokowanych w ramach platform DeFi osiągnęła już 4 miliardy dolarów

Dominacja bitcoina na najniższym poziomie od lipca ubiegłego roku

Według niedawnego raportu Glassnode, przed dzisiejszym wzrostem ceny, wiele BTC trafiło na giełdy. Po raz pierwszy od stycznia, więcej bitcoinów weszło na giełdy (w skali miesiąca), niż je opuściło.

Kolejna rzecz, która potwierdza tę teorię: Bitcoin traci dominację na rzecz altcoinów. Według CoinMarketCap dominacja Bitcoina na rynku kryptowalut wynosi tylko 62%. To najniższy poziom od lipca ubiegłego roku.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze